TÉMA: trhu

Veda a inovácie 12-08-2015

Reštrukturalizácia Googlu spory s Komisiou nevymaže

Odborníci odmietajú, že sa Google rozdelil, aby vyšiel v ústrety európskym regulátorom.
Budúcnosť EÚ 04-10-2012

Komisia zverejnila nový recept na zlepšenie fungovania vnútorného trhu

V druhom Akte o jednotnom trhu Komisia určila štyri hlavné hnacie sily rastu, zamestnanosti a dôvery: integrované siete, cezhraničnú mobilitu občanov a podnikov, digitálne hospodárstvo a opatrenia na posilnenie súdržnosti a prínosov pre spotrebiteľa.
Budúcnosť EÚ 12-09-2011

Ukrajina umožní predaj pôdy cudzincom

Kyjev pravdepodobne od budúceho roka zruší moratórium na predaj poľnohospodárskej pôdy na Ukrajine. Krok by mal prilákať potenciálnych zahraničných kupcov. Stále však chýba potrebná legislatíva, ktorá by túto oblasť upravovala.
Podnikanie 08-11-2010

Malé inovatívne spoločnosti? EÚ ich chce „vypátrať“ pomocou regiónov

Mnohé malé podniky sú inovatívne, ale chýbajú im prostriedky a informácie na to, aby svoje inovatívne nápady dostali na trh. Najnovšie by však mohli pri pátraní po týchto „spiacich inovátoroch“ napomôcť regionálne úrady, uviedol v Európskom parlamente expert na túto problematiku.

Komisia predstaví plán efektívnejšieho vysokorýchlostného pripojenia na internet

Odvetvie telekomunikácii nie je veľmi presvedčené o tom, že Európska únia našla správne riešenie toho ako zvýšiť a povzbudiť investovanie do sietí nových generácií, vrátane optických káblov. Ich hodnotenie vychádza z návrhu Komisie pre vysokorýchlostný internet.
Poľnohospodárstvo 17-05-2007

Kukurica má ostať v intervenčnom režime

Komisia plánuje zrušiť od tohto roku intervenčný režim na trhu s kukuricou. Parlament s týmto návrhom nesúhlasí, odhady odborníkov Komisie vraj nekorešpondujú s trendmi na trhu.
Podnikanie 15-02-2007

Vínna reforma: opatrne či s hrmotom?

Európsky parlament prerokoval a schváli správu k vínnej reforme - tú podporuje, avšak v opatrnejšej podobe oproti návrhom Komisie z júna 2006.
Poľnohospodárstvo 09-02-2007

Parlament: o víne “opatrne a obozretne”

EP rokuje v Štrasburgu aj o reforma trhu s vínom v EÚ - v podobe iniciatívnej správy. Tá je podstatne menej radikálna, ako minuloročný návrh Komisie, ktorým sa debata o novom európskom vinárstve začala.
Poľnohospodárstvo 05-02-2007

Export cukru zo Slovenska bude asi minulosť

Na 130 000 ton môže klesnúť ročná výroba cukru na Slovensku, ak vstúpi do platnosti návrh komisárky pre poľnohospodárstvo Fischer Boel.
Poľnohospodárstvo 30-01-2007

Reforma SPP: Na rade je ovocie a zelenina

Brusel pokračuje v reformovaní SPP, tentoraz týkajúcej sa ovocia a zeleniny. Chce tým zvýšiť konkurencieschopnosť, spotrebu, zamedziť kríze, zlepšiť ochranu životného prostredia a zjednodušiť pravidlá.
Ekonomika 25-10-2006

Smernica o službách by mohla byť schválená už v novembri

Výbor pre vnútorný trh Európskeho parlamentu hlasoval bez akýchkoľvek pozmeňovacích návrhov k spoločnej pozícii Rady k smernici o službách, čo zvyšuje pravdepodobnosť konečnej dohody v druhom čítaní.
Sociálna politika 04-10-2006

UNICE proti harmonizácii pracovného práva

Návrh zelenej knihy Komisie k reforme pracovného práva, ktorý dostal EurActiv k nahliadnutiu, sa stretol s ostrou kritikou zo strany zamestnávateľov, ktorí sa obávajú celoeurópskej harmonizácie v regulovaní pracovnej sily.
Ekonomika 09-06-2006

Telekomunikácie chcú dereguláciu sektora

Pred stretnutím Rady ministrov pre telekomunikácie sa najvyšší predstavitelia 30 telekomunikačných operátorov obrátilo na komisárku Redingovú s požiadavkou, aby prenechala regulačnú úlohu v tomto sektore trhovým silám.
Ekonomika 08-06-2006

Francúzsky plán na zamestnávanie starších

Francúzsky premiér Dominique de Villepin chce novými navrhovanými opatreniami zvýšiť mieru zamestnanosti medzi staršími pracovníkmi vo Francúzsku.
Zdravotníctvo 31-03-2006

Komisia chce pomáhať hydinárom

V dôsledku súčasnej krízy v súvislosti s vtáčou chrípkou Komisia navrhla, že sa bude 50 percentami podieľať na financovaní opatrení na podporu hydinárskeho sektoru v členských štátoch, postihnutých nedôverou spotrebiteľov.