TÉMA: triedený

Obehová ekonomika 12-10-2015

Výrobcovia triedený zber zaplatia z vlastného

Koľko ich to bude stáť však dnes ešte nikto nevie.
Obehová ekonomika 07-09-2015

Ľubľana je „najvytriedenejšie“ hlavné mesto EÚ

Hlavné mesto Slovinska triedi najviac komunálneho odpadu v rámci celej Európskej únie. Bratislava opäť zaostáva.

Výsledky triedeného zberu v mestách a obciach v roku 2013

Hoci množstvo komunálneho odpadu každým rokom narastá, množstvo vytriedeného odpadu kleslo na Slovensku v roku 2013 o 10 %, hovorí o tom aj nová analýza oprávnenej organizácie ENVI-PAK.

Výsledky triedeného zberu budú ešte horšie ako sa predpokladá

Nový zákon o odpadoch prinesie transparentnejší systém a motiváciu zhodnocovať aj komunálny odpad, upozornila generálna riaditeľka oprávnenej organizácie ENVI-PAK Hana Nováková počas konferencie Samospráva a triedený zder.
Regionálny rozvoj 15-10-2014

Čo prinesie nový zákon o odpadoch mestám a obciam?

Po zavedení rozšírenej zodpovednosti výrobcov by mestá a obce na Slovensku mali ročne ušetriť až 31 miliónov EUR. Samosprávy ostávajú aj naďalej zodpovedné za odstraňovanie čiernych skládok.

Nový zákon o odpadoch šetrí financie aj životné prostredie

Nový zákon o odpadoch nám pomôže zabrániť úniku financií a splniť európske environmentálne limity. Recyklačný fond nahradí tzv. rozšírená zodpovednosť výrobcov, ktorá zavádza povinnosť výrobcov postarať sa o výrobok od dizajnu až po odpad. Výrobcovia budú znášať všetky finančné náklady spojené so zberom a zneškodnením odpadov.
InzerciaKomerčný obsah
Obehová ekonomika 25-08-2014

Odborná konferencia: Samospráva a triedený zber 2014

Nový zákon o odpadoch sa v rámci legislatívneho procesu posunul do fázy vnútrokomunitárneho pripomienkového konania v rámci Európskej únie a Európskej komisie a blíži sa tak do svojej finálnej fázy. Nový zákon o odpadoch bude aj hlavnou témou konferencie Samospráva a triedený zber 2014.