TÉMA: triedený

Obehová ekonomika 12-10-2015

Výrobcovia triedený zber zaplatia z vlastného

Koľko ich to bude stáť však dnes ešte nikto nevie.
Obehová ekonomika 07-09-2015

Ľubľana je „najvytriedenejšie“ hlavné mesto EÚ

Hlavné mesto Slovinska triedi najviac komunálneho odpadu v rámci celej Európskej únie. Bratislava opäť zaostáva.
Regionálny rozvoj 15-10-2014

Čo prinesie nový zákon o odpadoch mestám a obciam?

Po zavedení rozšírenej zodpovednosti výrobcov by mestá a obce na Slovensku mali ročne ušetriť až 31 miliónov EUR. Samosprávy ostávajú aj naďalej zodpovedné za odstraňovanie čiernych skládok.

Nový zákon o odpadoch šetrí financie aj životné prostredie

Nový zákon o odpadoch nám pomôže zabrániť úniku financií a splniť európske environmentálne limity. Recyklačný fond nahradí tzv. rozšírená zodpovednosť výrobcov, ktorá zavádza povinnosť výrobcov postarať sa o výrobok od dizajnu až po odpad. Výrobcovia budú znášať všetky finančné náklady spojené so zberom a zneškodnením odpadov.