TÉMA: trvalo

Veda a inovácie 24-02-2010

Výsledky výskumu vychádzajú kvôli nedostatku financií nazmar

Výsledky výskumu v rámci EÚ sa nedarí pretaviť do podoby trhových produktov. Dôvodom sú ťažkosti s financovaním drahých „ukážkových“ projektov, tvrdí Bernhard Schleich zo SusChem, európskej technologickej platformy pre trvaloudržateľný rozvoj v oblasti chémie.
Ekonomika 19-02-2007

CO2 namiesto do atmosféry pod zem

Komisia otvára verejnú internetovú diskusiu o možných rizikách, čiastočne aj ekologických, novej technológie umožňujúcej zber emisií CO2 z elektrární a ich následné skladovanie pod zemským povrchom.
Veda a inovácie 07-06-2006

Kritika „katalógu“ udržateľného rozvoja

Platforma európskych sociálnych MVO vyzvala lídrov EÚ v kritickej rezolúcii, adresovanej júnovému stretnutiu Európskej rady, aby namiesto „katalógu existujúcich politík“ pripravili skutočnú stratégiu trvalo udržateľného rozvoja.