TÉMA: trvalo

Veda a inovácie 21-07-2006

Miesto vzdelávania v revidovanej Stratégii EÚ pre trvalo udržateľný rozvoj

Príspevok sa pozerá na dôležitosť vzdelávania v rámci revidovanej Stratégie pre trvalo udržateľný rozvoj.