TÉMA: trvaloudržateľný rozvoj

Regionálny rozvoj 06-05-2006

Pre lepší a krajší život v obciach, mestách a regiónoch

V dňoch 2. až 5. mája 2006 sa v Banskej Bystrici konal už 5. ročník výstavy regionálneho rozvoja a investičných príležitostí - FOR REGION. Spolu s výstavou R.I.S. a veľtrhom FOR ARCH sa na ňom zúčastilo okolo 300 vystavovateľov a 30 000 návštevníkov.