TÉMA: tur

Vonkajšie vzťahy 31-01-2012

Panel OSN odporučil nutné zmeny pre udržateľnú budúcnosť

Podľa členov panelu OSN pre globálnu udržateľnosť musia ceny tovarov a služieb reflektovať skutočné náklady vrátane vplyvov na životné prostredie a klímu. Komisárka Hedegaard uviedla, že správa bude buď ďalšou zo série nevyužitých šancí alebo seriózne vzatou výzvou.

Solárny priemysel má optimistické vyhliadky rastu

Solárny priemysel ja stavia do pozície kľúčového prispievateľa k dosiahnutiu cieľa vytvoriť 20% energetického mixu v Európe do roku 2020 z obnoviteľných zdrojov. Napriek pôsobivému rastu však celkový podiel solárnej energie ostáva obmedzený.
Veda a inovácie 13-06-2007

Mestá kľúčom k zlepšeniu životného prostredia

80% Európanov žije v mestách, preto sú mestá kľúčovými pri snahe o trvalo udržateľný rozvoj, povedala komisárka Wallströmová pri načrtávaní svojej "vízie trvalo udržateľných miest". Stalo sa to na otváracom zasadnutí Zeleného týždňa v Bruseli.
Regionálny rozvoj 22-05-2007

Európski ministri k budúcnosti rozvoja miest

Ministri pre miestny a regionálny rozvoj sa stretnú 24. – 25. mája ohľadne prijímania Lipskej charty udržateľného rozvoja európskych miest. Okrem tohto memoranda je dôvodom stretnutia „politická podpora“ významu miest v budúcich politikách EÚ.
Veda a inovácie 08-08-2006

EÚ oprášila stratégiu trvalo udržateľného rozvoja

Obnovená stratégia trvalo udržateľného rozvoja EÚ bola prijatá Európskou radou v júni 2006. Po piatich rokoch Únia prehodnocovala svoje postoje k tejto nanajvýš dôležitej problematike.
Ekonomika 19-06-2006

Nové záväzky pre udržateľný rozvoj

Lídri štátov EÚ posilnili previerku stratégie EÚ pre trvalo udržateľný rozvoj požadovaním väčšiho zamerania na trvalo udržateľnú výrobu a spotrebu. Vzťah medzi touto stratégiou a lisabonskou agendou však ostáva vágny.
Veda a inovácie 07-06-2006

Kritika „katalógu“ udržateľného rozvoja

Platforma európskych sociálnych MVO vyzvala lídrov EÚ v kritickej rezolúcii, adresovanej júnovému stretnutiu Európskej rady, aby namiesto „katalógu existujúcich politík“ pripravili skutočnú stratégiu trvalo udržateľného rozvoja.
Ekonomika 29-05-2006

Európska flóra a fauna ohrozená zmenou podnebia!

Ešte pred začiatkom Zeleného týždňa EÚ o biodiverzite zverejnilo Ministerstvo Veľkej Británie pre životné prostredie (DEFRA) kritickú správu, demonštrujúcu, že Európa potrebuje viac integrovaný prístup k ochrane prírody.
Veda a inovácie 22-03-2006

Ako spojiť Lisabon a udržateľný rozvoj?

Na verejnom híringu, zorganizovanom EESC 20.-21. marca sa väčšina zainteresovaných vyjadrila v prospech lepšej integrácie lisabonskej reformnej agendy do celkového cieľa EÚ, týkajúceho sa trvalo udržateľného rozvoja.
Veda a inovácie 07-03-2006

Odbory a MVO-čky za viac udržateľného rozvoja

EÚ by mala umiestniť sociálne a environmentálne ciele do centra lisabonskej stratégie pre rast a pracovné miesta, tvrdia účastníci konferencie, zorganizovanej ETUC, Sociálnou platformou a Európskym environmentálnym úradom.
Veda a inovácie 27-02-2006

Nová expertná skupina pre konkurencieschopnosť

Komisia nominovala skupinu na vysokej úrovni pre konkurencieschopnosť, energiu a životné prostredie. Jej zloženie je podľa Parlamentu sporné, pretože je príliš priemyselne orientovaná. Preto EP odmietol nominovať svojich štyroch zástupcov.