TÉMA: Turecko Archives

 • Euro-Turci: most alebo trhlina medzi Tureckom a Európskou úniou?

  Vonkajšie vzťahy 26-01-2005

  Autori sa vo svojej komparatívnej štúdii, porovnávajúcej nemeckých a francúzskych Turkov, snažia vyhnúť sa stereotypnej prezentácii týchto Euro-Turkov v ich domovine a krajinách, v ktorých žijú. Štúdia vychádza z rozsiahleho kvalitatívneho a kvantitatívneho výskumu, uskutočneného v Nemecku a Francúzsku Centrom pre výskum migrácie koncom roka 2003 a začiatkom roka 2004.

 • Rastové a imigračné scenáre pre Turecko a EÚ

  Vonkajšie vzťahy 12-01-2005

  Autori sa v analýze zaoberajú perspektívami imigračnej politiky EÚ po vstupe Turecka a pravdepodobnom zavedení stálej ochrannej klauzuly, obmedzujúcej voľný pohyb pracovných síl.

 • Demokracia v Turecku: Dosiahla európsky štandard?

  Vonkajšie vzťahy 21-12-2004

  Autori naznačujú, že implementácia Kodanských politických kritérií nie je nikdy celkom ukončená. Po začatí prístupové rokovaní Turecka s EÚ by obe strany mali pokračovať vo svojom úsilí o dosiahnutie demokratickejšieho Turecka, najmä prostredníctvom spoľahlivej politiky podmienečnosti zo strany EÚ a efektívnejšej implementácie Kodanských politických kritérií zo strany Turecka.

 • Kolik plánů pro Turecko?

  Vonkajšie vzťahy 10-12-2004

  Rozhodovanie Európskej rady o začatí predvstupových rokovaní s Tureckom sa blíži a ním sa stále častejšie objavuj výhrady rôznych členských krajín. Autorka sa v analýze sleduje procesy a záujmy, ktoré by mohli začatie rokovaní zabrzdiť.

 • Česko a Slovensko v diskusi o členství Turecka v Evropské unii

  Vonkajšie vzťahy 02-12-2004

  O začatí predvstupových rokovaní s Tureckom by mal čoskoro rozhodnúť summit EÚ. Ako prebieha táto politicky citlivá debata v Čechách a na Slovensku? Autor ju kladie do európskeho kontextu a následne skúma jej priebeh v každej krajine osobitne.

 • Turecko a Evropská unie: rozšíření jako každé jiné?

  Vonkajšie vzťahy 02-11-2004

  Autorka hodnotí politické i ekonomické dopady členstva Turecka v Euróskej únii. Tie môžu byť, podľa nej, veľké, no domnieva sa, že EÚ ich bude schopná zvládnuť rovnako, ako pri predchádzajúcich rozšíreniach.

 • Proč musí Turecko vstoupit do EU?

  Vonkajšie vzťahy 15-10-2004

  Autor polemizuje s argumentmi odporcov vstupu Turecka do EÚ, nakoľko podľa neho by to bol obojstranne prospešný krok. V závere tvrdí, že EÚ by „prijatím Turecka nebola dlhodobo ochromená viac než nedávnym rozšírením na východ.

 • Turecko a EÚ – neopodstatnené predsudky a strach

  Vonkajšie vzťahy 30-09-2004

  Autorka sa pred plánovaným uverejnením správy Komisie o pripravenosti Turecka na začatie predvstupových rozhovorov zamýšľa, na čom stojí odpor voči členstvu Ankary v EÚ.

 • Susedská politika rozšírenej Európy

  Budúcnosť EÚ 17-09-2003

  Štúdia si všíma výzvy, ktoré čakajú rozšírenú Európu v jej vzťahoch s Tureckom, západným Balkánom a krajinami bývalého Sovietskeho zväzu, ktoré sa chcú stať súčasťou únie.

 • Kam siahajú hranice európskej solidarity?

  Vonkajšie vzťahy 28-04-2003

  Desať rokov predtým, ako sa prvé tri krajiny pripojili k šestke iniciátorov európskeho integračného procesu, podpísali Európske spoločenstvá (Maastrichtskou zmluvou premenované na Európsku úniu) v septembri 1963 takzvanú Európsku dohodu s krajinou, ktorá sa v posledných týždňoch stala adresátom kritík, nádejí a odvrhnutí zo strany európskej pätnástky.