TÉMA: ucitelia

Spoločnosť 13-06-2018

Vzdelávanie má byť politická priorita, nie téma politikárčenia

Pre zmeny vo vzdelávacom systéme si v prvom rade musíme získať učiteľov, hovorí šéf parlamentného výboru pre školstvo. Zároveň ich však treba zaplatiť, aby dopredu neprichádzali o 40 % príjmov v porovnaní s inými vysokoškolsky vzdelanými ľuďmi, dodávajú odborníci.
Veda a inovácie 21-03-2013

Rozpočty na vzdelávanie sú v krajinách EÚ pod tlakom

Štúdia EK posudzovala vplyv hospodárskej krízy na financovanie vzdelávanie v krajinách EÚ. V ôsmich štátoch došlo k poklesu, v piatich k navýšeniu. Trend výdavkov v ostatných krajinách bol nestabilný a kolísal. V podiele výdavkov na platy učiteľov bolo Slovensko na chvoste.
Vzdelávanie 25-09-2012

Školy začínajú s cudzími jazykmi čoraz skôr

Deti v EÚ začínajú s jazykmi v čoraz útlejšom veku. Prvenstvo si zachováva angličtina. Počet vyučovacích hodín cudzích jazykov je stále pomerne nízky v porovnaní s inými predmetmi.
Vonkajšie vzťahy 12-09-2012

Výzvou pre vzdelávanie je zvyšujúci sa vek učiteľov

OECD upozornila, že veľkým problémom vzdelávania v Európe je neustále sa zvyšujúci vek učiteľov. Výdavky skúmaných členských štátov EÚ na študenta sú nižšie ako priemer OECD, v prípade Slovenska najnižšie spomedzi krajín V4.
Vzdelávanie 23-04-2012

Únia potrebuje modernejšie a lepšie financované VŠ

Europoslanci vyzvali členské štáty na zabezpečenie lepšieho financovania vysokých škôl, sprístupnenie vysokoškolského vzdelávania študentom zo všetkých sociálnych vrstiev a podporu študentskej mobility a vzdelávania v zahraničí.
Európa 2020 15-02-2012

Komisia upozorňuje na možný nedostatok učiteľov v krajinách EÚ

Podľa správy EK by vo viacerých krajinách Únie mohol čoskoro nastať vážny nedostatok učiteľov kľúčových predmetov ako je matematika či vedecké predmety.
Vzdelávanie 25-10-2011

Počet žiakov na jedného vyučujúceho v EÚ sa pohybuje od 9 do 20

Najmenej žiakov na jedného učiteľa pripadá na základných školách na Malte, v Litve, Dánsku a Poľsku, najviac v Turecku, Británii a Francúzsku. Podiel žien a starších vyučujúcich v učiteľskom zbore sa v jednotlivých európskych krajinách takisto výrazne líši.
Vzdelávanie 05-10-2011

Komisia: Platy a podmienky učiteľov musia byť prioritou

V takmer všetkých európskych krajinách sú hrubé základné platy začínajúcich učiteľov nižšie ako národný HDP na obyvateľa, pričom platy sa učiteľom v priebehu ich pracovného života nezvýšia – až na zopár členských štátov – ani na dvojnásobok.
Európa 2020 10-08-2011

Aké boli platy učiteľov v Európe?

V EÚ mali v školskom roku 2009/2010 najvyššie platy učitelia v Dánsku, Luxembursku a Rakúsku. Naopak najnižšie mali bulharskí pedagógovia. Spomedzi krajín V4 zarobili v priemere najviac učitelia v Českej republike, najmenej v Poľsku.
Vzdelávanie 10-05-2011

Štúdia: Vzdelávanie o európskych témach na Slovensku zaostáva

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva (SNSĽP) pri príležitosti 7. výročia členstva Slovenska v EÚ vypracovalo analýzu európskej dimenzie vo vzdelávaní na stredných školách. Žiaci sa zaujímajú hlavne o pracovné a štúdijné možnosti v zahraničí.
Vzdelávanie 20-08-2007

Microsoft v SR: Vyše dva a pol tisíca vyškolených učiteľov

Oproti pôvodne plánovanému počtu sa podarilo vyškoliť o takmer 300 učiteľov viac.