TÉMA: udrzatelnost

Komerčný obsah
Energetika 17-09-2012

Spoločnosť Enel je deviaty rok po sebe v indexe udržateľnosti Dow Jones

Rím, 14. september 2012 – Rok 2013 bude už deviatym rokom za sebou, čo sa spoločnosť Enel drží v prestížnom svetovom indexe udržateľnosti Dow Jones (Dow Jones Sustainability World Index – DJSI World) a v náročnom indexe Dow Jones Europe. Svetový index zahŕňa 340 z 2500 najdôležitejších svetových spoločností, ktoré vynikajú nad ostatnými v oblasti udržateľnosti. Spoločnosť Endesa, španielsky člen skupiny Enel, sa tak isto umiestnila v oboch indexoch.
Komerčný obsah
Energetika 30-09-2011

Enel je medzi top spoločnosťami zverejňujúcimi informácie o emisiách

Enel sa dostal do rebríčka Projektu zverejňovania informácií o emisiách uhlíka (CDP). Ten vyberá spoločnosti, ktoré prijali záväzok poskytovať transparentné správy a znižovať emisie skleníkových plynov. Enel je jedinou spoločnosťou poskytujúcou tzv. verejné služby na svete, ktorá bola prijatá do indexu s najvyšším ohodnotením.
Komerčný obsah
Energetika 12-09-2011

Spoločnosť Enel v Indexe Dow Jones Sustainability aj v roku 2012

Spoločnosť Enel bude už ôsmy rok po sebe súčasťou výberového globálneho indexu Dow Jones Sustainability World a prestížneho indexu Dow Jones Europe.