TÉMA: ueapme

Podnikanie 18-12-2009

Malé podniky sa obávajú krízy po kríze

Podniky sa obávajú, že prepad sa po miernom oživení bude opäť opakovať pre rastúce deficity a nervóznych spotrebiteľov, ktorí radšej šetria ako míňajú. Vlády by teda mali vyvinúť viac úsilia v obmedzovaní oneskorených platieb a uvoľňovaní prístupu k úverom, tvrdí generálny tajomník podnikovej loby UEAPME Andrea Benassi.
Ekonomika 16-12-2009

Benassi: Malé podniky v Európe sa boja opakovania recesie

Vlády by sa mali viac snažiť riešiť problémy s oneskorenými platbami a prístupom k úverom, tvrdí v interview pre EurActiv generálny tajomník UEAPME, Andrea Benassi. Malé podniky sa boja, že recesia bude mať tvar dvojitého W – po prechodnom oživení príde opäť pád spôsobený verejnými deficitmi a neochotou spotrebiteľov kupovať.
Podnikanie 09-09-2009

MSP Barrosove plány vnímajú zmiešane

Niektorí lídri z radov podnikov tvrdia, že odchádzajúca Komisia bola najlepšou, akú malé a stredné podniky zažili. Na druhej strane však vznikli obavy, že pokiaľ sa nové zloženie exekutívy nevyberie tým správnym smerom, môžu sa prehliadnuť záväzky plynúce zo Zákona o malých a stredných podnikoch (Small Business Act – SBA).
Podnikanie 15-05-2009

Európania vidia v podnikaní príliš veľké riziko

Európanov v porovnaní s Američanmi oveľa menej láka podnikanie. Kým vôľu založiť vlastnú firmu má 65 % obyvateľov USA, v Európe sa pozitívne vyjadruje 45 %.
Podnikanie 03-03-2009

Mikropodniky návrh o odbremenení od byrokracie nenadchol

Malé podniky spochybnili návrh EK, ktorá im chce zrušiť účtovné požiadavky, aby im uľahčila náklady na byrokratické procedúry.
Podnikanie 19-12-2008

Štátna pomoc malým firmám: viac peňazí, voľnejšie pravidlá

Malé podniky privítali rozhodnutie Komisie uvoľniť pravidlá štátnej pomoci. No zvýšenie sumy, ktorú môže štát firme poskytnúť bez toho, aby vopred informoval Brusel, je pre jedných pozitívnym krokom, pre iných ohrozením súťaže.
Ekonomika 29-01-2008

Prichádza Jednotný priestor platieb v eure (SEPA)

Od 28. januára 2008 prebiehajú základné platby v eure jednotným systémom vo všetkých členských krajinách. Každá transakcia sa vyznačuje rovnakou procedúrou a dĺžkou spracovania. Poplatky a debetné produkty zatiaľ SEPA neupravuje.
Veda a inovácie 29-01-2008

Francúzsko už netrvá na vyčlenení trhu pre malé podniky

Hoci Francúzsko nástojí na prijatí opatrení, ktoré pomôžu malým a stredným podnikom začleniť sa do vládnych tendrov, francúzsky štátny tajomník pre rozvoj Hervé Novelli povedal, že jeho krajina už ďalej nebude apelovať na EÚ, aby podľa amerického modelu vyčlenila pre malé a stredné podniky (SME) určitý podiel na verejnom trhu.
Podnikanie 12-11-2007

Nerovné pravidlá európskeho obchodu

99% európskeho biznisu vytvárajú malé a stredné podniky. Spolu sa im však ujde len 12% celkovej štátnej podpory určenej pre obchodný sektor. Väčšina exportu je v rukách zopár národných šampiónov.
Zdravotníctvo 12-10-2007

Malé a stredné firmy chcú bojovať proti obezite

Malí a strední európski producenti potravín by taktiež boli schopní zapojiť sa do boja proti obezite. Tieto firmy by mohli zaujať svoje miesto v rámci platforiem zameraným na diétu, fyzickú aktivitu a zdravie, ktoré sú nateraz pre ne neprístupné.
Veda a inovácie 30-04-2007

EÚ zrejme povolí dotácie R&D pre veľké firmy

Komisia pripravuje pravidlá pre novú „blokovú výnimku,“ ktorá by rozšírila štátnu pomoc v oblasti výskumu a rozvoja (R&D). V súčasnosti sú privilegovanou skupinou malé a stredné firmy. To by sa však mohlo zmeniť a o pomoc by sa mohli jednoduchšie uchádzať aj veľké podniky.
Sociálna politika 27-04-2007

Dohoda o boji proti obťažovaniu na pracovisku

Zástupcovia zamestnávateľov a obchodných únií odobrili dohodu o boji proti obťažovaniu na pracoviskách a násiliu páchanom v práci. Ide o dohodu podpísanú sociálnymi partnermi podľa princípu Európskeho sociálneho dialógu, ktorý bol ustanovený pred 20 rokmi.
Veda a inovácie 07-03-2007

Podnikatelia lídrom EÚ: zatiaľ je predčasné oslavovať

Aj napriek súčasnému vzostupu európska ekonomika stále zaostáva za americkou. Európski obchodníci upozorňujú, že európski lídri by mali k tejto situácii čím skôr zaujať vhodný postoj.
Ekonomika 26-01-2007

Nové označovanie potravín už v tomto roku?

Komisia identifikuje pravidlá pre označovanie, aby pomohla európskym spotrebiteľom vykonávať zdravú voľbu potravín.
Ekonomika 09-06-2006

ECB vystrašila európske podniky

Niekoľko európskych podnikateľských združení vyjadrilo svoju nespokojnosť s nárastom úrokových mier ECB o 0,25%, ku ktorému došlo 8. júna.