TÉMA: ÚJD

Energetika 30-05-2014

Jadro: Prínosy musia vyvážiť riziká

Vláda schválila materiál o stratégii jadrovej bezpečnosti.
Energetika 05-08-2013

EK konzultuje poistenie a odškodnenie pri nehodách jadrových elektrární

Brusel spustil konzultáciu ako by bolo možné zlepšiť situáciu potenciálnych obetí jadrovej nehody v Európe v rámci kompetencií EÚ. Komisia zbiera názory na potrebu spoločných pravidiel na úrovni EÚ v otázke poistenia a kompenzácie za jadrové nehody v EÚ.
Jadrová energia 16-07-2013

ÚJD: Revidovať smernicu o jadrovej bezpečnosti je predčasné

V predbežnom stanovisku k novele smernice o jadrovej bezpečnosti ÚJD uvádza, že je predčasná a poukazuje na rozširovanie kompetencií Komisie. Boli to pritom členské štáty, ktoré Komisiu poverili preskúmaním existujúcich predpisov a navrhnutím zlepšení.
Energetika 05-10-2012

V bezpečnosti reaktorov je veľa priestoru na zlepšenie

Hoci žiadnu z atómových elektrární v Európe netreba okamžite odstaviť, záťažové testy podľa Európskej komisie ukázali, že mnoho medzinárodne dohodnutých noriem sa v praxi neuplatňuje. „Nemali by sme podľahnúť pocitu sebauspokojenia,“ upozornil komisár Oettinger.
Energetika 06-08-2012

Svoj akčný plán už majú aj európski jadroví regulátori

Združenie ENSREG uviedlo, že do konca roka všetky jadrové regulačné úrady zverejnia vlastný akčný plán pre realizáciu odporúčaní a návrhov vyplývajúcich z partnerských hodnotení záťažových testov. Do niektorých elektrární sa inšpektori prídu pozrieť opäť.
Energetika 13-02-2012

Medzi jadrovými regulačnými úradmi je jasný rozdiel v prístupe

Odborník organizácie Greenpeace pre jadrovú politiku hovoril o prínosoch i nedostatkoch záťažových testov v Európe a tiež o správach a prístupe jednotlivých členských štátov, vrátane Slovenska. Upozornil, že regulačné úrady by nemali byť len „štekajúcimi psíčkami priemyslu“. Zároveň pripomenul viaceré sťažnosti na nelegálnu štátnu pomoc pre jadrové elektrárne v krajinách EÚ.
Energetika 04-01-2012

Podľa ÚJD prebehli testy bez problémov, podľa Greenpeace šlo o frašku

V Bruseli sú už všetky záverečné národné správy o priebehu záťažových testov jadrových elektrární. Podľa Úradu jadrového dozoru všetky bloky na Slovensku zvládnu testované udalosti. Greenpeace ale namieta, že ide o manipuláciu verejnej mienky.
Energetika 17-10-2011

Podľa Greenpeace sú správy o záťažových testoch nedostatočné

Slovenskí environmentalisti organizácie Greenpeace kritizujú nedostatok informácií o bezpečnosti jadrových elektrární, ktoré obsahuje správa Úradu pre jadrový dozor i čiastkové správy prevádzkovateľa elektrární.
Energetika 16-09-2011

Slovenské atómové elektrárne priebežne zvládajú záťažové testy

Úrad pre jadrový dozor odovzdal priebežnú národnú správu stress testov atómových elektrární na Slovensku. Nezistili sa žiadne závažné nedostatky, avšak podľa predstaviteľov úradu stále existuje priestor pre zlepšenie.
Energetika 25-05-2011

Európske úrady dohodli detaily záťažových testov

Európska komisia informovala, že úrady pre dohľad nad jadrovými elektrárňami včera (24.5.) dospeli k dohode o detailoch záťažových testov. Tie preveria odolnosť 143 nukleárnych reaktorov v EÚ.
Energetika 20-05-2011

Radičová: Prírodu a teroristov nesmieme posudzovať spoločne

Odolnosť voči teroristickým útokom by nemala byť súčasťou záťažových testov jadrových elektrární. Rozhodnutia o ich príprave, priebehu a vyhodnotení sa musia oprieť o odborné analýzy. Zhodli sa na tom predstavitelia SR a ČR počas Európskeho jadrového fóra, ktoré sa konalo v Prahe.