TÉMA: ukazovatele štatistické

Ekonomika 26-06-2007

Daňové bremeno v Únii mierne vzrástlo

Podľa údajov Eurostatu za rok 2005 predstavovalo daňové bremeno v EÚ-27 39,6% HDP.
Ekonomika 23-03-2007

Konkurencia daňových systémov v EÚ

Eurostat zverejnil údaje o štruktúre a vývoji daňových systémv krajín EÚ v rokoch 1995-2005. Podiel daňových príjmov na HDP siaha od 52,1% HDP vo Švédsku po 28,8% HDP v Rumunsku.
Veda a inovácie 20-04-2006

43% Slovákov na internete raz do týždňa

Podľa správy Eurostatu s údajmi za rok 2005 je podiel občanov SR, ktorí v roku 2005 použili internet aspoň jedenkrát do týždňa, totožný s priemerom EÚ-25.