TÉMA: UNDP

Vonkajšie vzťahy 25-08-2021

Slovensko sa bude uchádzať o členstvo v dvoch hlavných orgánoch OSN

Záujem o členstvo v Bezpečnostnej rade a v Hospodárskej a sociálnej rade chce delegácia, na čele s prezidentkou Zuzanou Čaputovou, predstaviť už na najbližšom valnom zhromaždení OSN. To odštartuje 14. septembra.

EÚ znižuje očakávania od konferencie v Riu

Európa čelí prekážkam pri naplnení dvoch svojich priorít na nadchádzajúcej konferencii o udržateľnom rozvoji v Rio de Janeiro. Priznal to vysoký predstaviteľ Komisie. Zároveň dodal, že Únia zostane „ambicióznym partnerom“.

Obnoviteľná budúcnosť

Obnoviteľná energia vyvoláva ostro polarizované názory. Pre niektorých je nákladným bielym slonom, pre iných spasiteľom ľudstva, ktorý sľubuje emancipovať nás (a naše životné prostredie) od „bláznovstva“ fosílnych palív. Takže prakticky zameraná, dôveryhodná a predovšetkým nestranná analýza, ktorá by do debaty vniesla tak potrebnú dávku pragmatizmu a realizmu sa už dávno očakáva.
Regionálny rozvoj 17-10-2007

Polovica sveta žije v chudobe. Ako pomôcť?

Jedlo, voda, vzdelanie sú stále vzácnosťou pre polovicu sveta. 17. október je Medzinárodným dňom odstránenia chudoby. UNDP chce podnietiť verejnú diskusiu o téme aj na Slovensku.
Vonkajšie vzťahy 11-06-2007

Pracovný a súkromný život – u žien rovnováha nefunguje

Aj vo vyspelých krajinách sú ženy tými, kto nesie na svojich pleciach hlavné bremeno vyvažovania pracovného života so súkromným. Diskutovalo sa o tom počas jedného z podujatí tohtoročného Týždňa zamestnanosti.
Sociálna politika 26-02-2007

Správa o životných podmienkach rómskych domácností na Slovensku

Správa mapuje na základe rozsiahleho empirického výskumu životné podmienky Rómov na Slovensku.
Ekonomika 13-11-2006

Vodná kríza

Chudoba, moc a nerovnosť, a nie nedostatok, sú rozhodujúcimi faktormi nedostatku vody v niektorých oblastiach, tvrdí Správa o ľudskom rozvoji vydaná agentúrou OSN – UNDP.
Rovnosť šancí 05-05-2006

Eliminácia diskriminácie Rómov na trhu práce

Konferencia, venovaná diskriminácii Rómov na trhu práce a spôsobom jej odstránenia, ktorá sa uskutočnila koncom marca v Bratislave s podporou Európskej komisie, dospela k záveru, že až dve tretiny Rómov majú skúsenosť s diskrimináciou v prístupe k zamestnaniu a identifikovala základné príčiny tohto stavu.

Regionálna spolupráca ako súčasť globálneho partnerstva

Dvadsiaty ôsmy jún sa stal pre Rozvojový program OSN (UNDP) a Európsku komisiu míľnikom. V tento deň sa obe organizácie dohodli na implementácii globálneho partnerstva, ktoré sformovali podľa doterajšej úspešnej regionálnej spolupráce pri poskytovaní pomoci Afrike, Ázii či strednej a východnej Európe.