TÉMA: urbancic

Ovzdušie 16-08-2012

Ceny potravín podnecujú debatu o politike biopalív v EÚ

Sucho a rastúce ceny poľnohospodárskych plodín nahrávajú kritikom európskej politiky biopalív. Tie podľa nich navyše neprispievajú ani k znižovaniu emisií skleníkových plynov.