TÉMA: USA Archives

 • Aktuální otázky transferu osobních dat z EU do USA

  Vonkajšie vzťahy 18-03-2005

  Analýza sa venuje európskemu systému ochrany osobných údajov vo svetle nutných regulácií smerom dovnútra, ale aj obmedzeniam voči tretím subjektom, ktoré sú nutné pre zachovanie jeho štandardov.

 • Evropsko-čínské vztahy: stále méně konfliktní partnerství

  Vonkajšie vzťahy 07-03-2005

  Na začiatku roka 2005 sú vzťahy medzi Čínskou ľudovou republikou (ČĽR) a Európskou úniou najlepšie za posledných pätnásť rokov, možno dokonca v celej histórii EÚ (ES), či v celej histórii európsko-čínskych kontaktov.Nie je to len tým, že odovzdaním Hongkongu v roku 1997 a Macaa v roku 1999 došlo k úspešnému vyriešeniu koloniálnej záťaže vzájomných vzťahov. Dôvody pro obojstranné priblíženie, ktoré v krátkej dobe pravdepodobne povedú k zrušeniu zbrojného embarga EÚ voči ČĽR, sú skôr geopolitického charakteru.

 • Slovensko a jeho zahranično-politická orientácia

  Vonkajšie vzťahy 02-03-2005

  V súvislosti so summitom ruského a amerického prezidenta na Slovensku sa autor v komentári pýta, či je slovenská politika naozaj „proamerická a protiruská“.

 • Citlivo voči verejnej mienke

  Vonkajšie vzťahy 18-02-2005

  Autor sa zaoberá výsledkami prieskumu Transatlantické trendy 2004 na Slovensku a ich dopadmi na slovenskú zahraničnú politiku. Tvrdí, že slovenská politická elita by tieto výsledky nemala podceňovať a označovať verejnú mienku ľudí za „primitívny antiamerikanizmus“, nemala by však dovoliť oslabenie transatlantických väzieb, najmä s NATO. Zároveň je potrebné venovať viac pozornosti posilňovaniu európskej Spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky a zvýšiť zodpovednosť Európy za jej vlastnú bezpečnosť.

 • Transatlantické vzťahy po prezidentských voľbách v USA: nová hra s rovnakými hráčmi?

  Vonkajšie vzťahy 16-02-2005

  Autorka porovnáva klady a zápory znovuzvolenia Georgea W. Busha za amerického prezidenta v súvislosti s budúcimi vzťahmi USA a Európy. Podľa optimistického scenára sa Bush vo svojom druhom funkčnom období bude usilovať o menej unilateralistický prístup, podľa pesimistov pre USA neexistujú dostatočné dôvody na zlepšovanie spolupráce s Európou, pretože kľúčovými oblasťami záujmu USA sú Stredný východ, Stredná Ázia a Severná Kórea.

 • Európsky Balkán?

  Vonkajšie vzťahy 03-02-2005

  Na Solúnskom summite Európskej rady (jún 2003) bola Balkánu predložená perspektíva možného budúceho začlenenia do Európskej únie. Ako túto víziu naplniť, je otázkou pre budúcnosť. Analýza skúma prístupy EÚ, Ruska a USA k podpore stability a rozvoja v regióne Balkánu.

 • Vytriezvenie – voľby na východe a západe

  Vonkajšie vzťahy 25-01-2005

  Autor sa zameriava na pozorovateľskú úlohu EÚ vo voľbách v dvoch veľkých „susedných“ krajinách - na Ukrajine a v USA.

 • Transatlantické spoločenstvo 2004 – stav, trendy, súvislosti

  Vonkajšie vzťahy 02-12-2004

  Napriek sporom a transatlantickým trhlinám si mnohí Európania želajú spoluprácu so Spojenými štátmi, zároveň však chcú hrať nezávislejšiu a sebestačnejšiu úlohu vo svetovom dianí. Američania by si zas vedeli predstaviť užšie partnerstvo so silnou Európskou úniou, dokonca aj vtedy, ak s nimi vo všetkom nesúhlasí.

 • Výzvy americkým špionážnym službám

  Vonkajšie vzťahy 22-10-2004

  Teroristické útoky na Spojené štáty americké 11. septembra 2001 spustili v tejto krajine lavínu urýchlených protiteroristických opatrení od úspešnej invázie v Afganistane až po pomerne bezproblémové schválenie „vlasteneckého“ zákona (Patriot Act) a vytvorenie Ministerstva pre vnútornú bezpečnosť (Department of Homeland Security). Po troch rokoch by mali zmeny nastať aj v spravodajskej komunite, pre ktorú tragické útoky znamenali jasný impulz na „prebudenie“ sa zo studenej vojny.

 • Evropská bezpečnostní strategie ve světle Národní bezpečnostní strategie USA

  Vonkajšie vzťahy 01-10-2004

  Autor porovnáva bezpečnostnú stratégiu EÚ a USA. Konštatuje pri tom, že európska bezpečnostná stratégia nevyriešila problém rozdielnych priorít a bezpečnostných identít členov. Zároveň však tieto priority a identity nie sú nemenné a ich transformácii môže pomôcť práve stratégia.

 • Šťastný koniec alebo historická nevyhnutnosť?

  Vonkajšie vzťahy 30-09-2004

  Analýza si všíma pohľad Spojených štátov amerických na budúcnosť stredoeurópskeho regiónu v rokoch 1989 až 1999.

 • Transatlantické trendy 2004 – hlavné zistenia

  Vonkajšie vzťahy 21-09-2004

  Intenzívne debaty a spory v uplynulých troch rokoch viedli k rozdeleniu transatlantickej komunity. Hoci Američania a Európania vnímajú možné hrozby podobne, výrazne sa líšia v názoroch na to, ako a pod akým vedením sa s nimi čo najlepšie vyrovnať.

 • Slovensko v transatlantickom kontexte

  Vonkajšie vzťahy 17-09-2004

  Výskum „Transatlantické trendy 2004“ analyzuje názory verejnosti v Spojených štátoch amerických a v Európe rok po začatí vojenskej akcie v Iraku, ktorá zviditeľnila a prehĺbila „transatlantickú priepasť“.

 • Európa a Blízky východ

  Vonkajšie vzťahy 10-09-2004

  Autor hodnotí politiku EÚ voči Blízkemu východu v porovnaní s politikou Spojených štátov. Konštatuje pri tom, že „zjednotená Európa má potenciál súťažiť s USA ako jediná superveľmoc na Blízkom východe“.

 • Blair – od desiatich k piatim

  Vonkajšie vzťahy 01-06-2004

  Autor komentuje, ako zahraničná politika britského premiéra Blaira ovplyvňuje jeho mocenské postavenie na vnútropolitickej scéne i v jeho vlastnej strane. Zameriava sa predovšetkým na transatlantický aspekt jeho politiky.

 • Prekonať rozdelenie Atlantiku

  Vonkajšie vzťahy 26-01-2004

  Jedným z najmarkantnejších následkov zahraničnej politiky súčasnej americkej administratívy bola doteraz najvážnejšia kríza vnútri Aliancie od roku 1949. Americko-európskym partnerstvom otriasla séria sporov. Kríza vyvrcholila vojnou v Iraku.

 • Transatlantické vzťahy – bezpečnostné hrozby

  Vonkajšie vzťahy 16-12-2003

  Analýza si všíma postoj vybratých krajín EÚ (vrátane Poľska a Slovenska) a Spojených štátov amerických ku globálnym výzvam transatlantických vzťahov a prístupom týchto aktérov k bezpečnostným hrozbám.

 • Americký komplex Francúzska

  Vonkajšie vzťahy 30-10-2003

  Počas poslednej irackej vojny sa Francúzsko povznieslo do pozície národa, ktorý vzdoroval všemocným Spojeným štátom americkým. Náš prezident Chirac bol videný ako jeden z najväčších bojovníkov proti imperializmu.

 • Päť vojen premiéra Blaira

  Vonkajšie vzťahy 08-10-2003

  Irak preťal líniu blairovskej zahraničnej politiky. Táto piata vojna sa môže ukázať ako jeho posledná.

 • Koniec polstoročného manželstva

  Budúcnosť EÚ 03-07-2003

  Hlavnou témou minulotýždňového summitu EÚ bol návrh ústavnej zmluvy vypracovaný Konventom o budúcnosti EÚ. Jeho chvála a kritika trochu zatienila ostatné témy, o ktorých európski lídri rokovali. Prijímal sa aj iný dôležitý dokument – bezpečnostná stratégia únie. Pre dnešný stav medzinárodných vzťahov je pritom charakteristické, že keď sa hovorí o bezpečnostnej a zahraničnej politike EÚ, nedá sa vyhnúť diskusii o povahe transatlantických vzťahov.

 • Bipolárna Európa

  Vonkajšie vzťahy 01-04-2003

  Keď minister obrany USA, Donald Rumsfeld, označil postoj Francúzska a Nemecka v otázke americkej politiky voči Iraku ako postoj "starej Európy", pomenoval rastúci rozkol v rámci Severoatlantickej aliancie (NATO).

 • Európa 2004: Rozširovanie a prehlbovanie integrácie

  Vonkajšie vzťahy 01-02-2003

  Európa je v procese významnej transformácie. V budúcom roku budeme svedkami nielen kulminácie prístupového procesu desiatich nových členských štátov, ale za predpokladu, že bude dodržaný časový harmonogram, uskutoční sa aj ratifikácia výsledkov práce Konventu o budúcnosti Európy.

 • Amerika ako impérium: globálny líder, či darebácka ríša?

  Vonkajšie vzťahy 30-11-1999

  Amerika má teraz takmer absolútnu moc - stala sa impériom. Podľa autora uznanie tohto faktu pomôže pochopeniu americkej histórie, úlohy vo svete a budúcej zodpovednosti.