TÉMA: ussteel

Podnikanie 14-06-2013

Súčasné technológie nestačia na výraznejšiu redukciu emisií v oceliarstve

Podiel obratu oceliarskeho priemyslu na HDP Slovenska patrí k najvyšším v Únii, zdôraznila Katarína Jastrzembská z Generálneho riaditeľstva EK pre podnikanie a priemysel. Poukázala na prípady zatvárania oceliarskych podnikov naprieč EÚ a predstavila opatrenia nového akčného plánu.

Komisia akčne pristupuje k odvetviu ocele

Novou stratégiou pre európsky oceliarsky priemysel chce Európska komisia pomôcť firmám čeliť aktuálnym výzvam, najmä poklesu dopytu, nadmernej výrobnej kapacite, vysokým cenám energie a nekalej konkurencii. Komisár Tajani tvrdí, že sektor má v Európe sľubnú budúcnosť.

U. S. Steel vyjednal ústupky v rámci pravidiel EÚ

Predmetom zložitých rokovaní medzi americkým oceliarskym koncernom a slovenskou vládou bolo fungovanie podniku na pozadí prísnej európskej legislatívy. Strany zverejnili memorandum s podmienkami, na ktorých sa dohodli.
Podnikanie 13-02-2013

EÚ rieši náročné podmienky oceliarov v globálnej konkurencii

Menší dopyt po oceli v oslabenom európskom hospodárstve, vyššie ceny energií a prísnejšia environmentálna legislatíva znevýhodňujú oceliarske podniky z EÚ v globálnej súťaži. Zástupcovia inštitúcií EÚ, priemyslu i odborov prijali odporúčania pre zvýšenie konkurencieschopnosti sektora.
Podnikanie 22-01-2013

Oživeniu hospodárstva bráni podľa priemyslu klimatická legislatíva

Predstavitelia ťažkého priemyslu tvrdia, že sú nespravodlivo postihnutí zvyšujúcimi sa cenami energie, ktoré spôsobujú klimatické politiky EÚ. Na druhej strane týchto výrobcov obviňujú z toho, že sami profitujú z ETS.
Podnikanie 22-01-2013

Oživeniu hospodárstva bráni podľa priemyslu klimatická legislatíva

Predstavitelia ťažkého priemyslu tvrdia, že sú nespravodlivo postihnutí zvyšujúcimi sa cenami energie, ktoré spôsobujú klimatické politiky EÚ. Na druhej strane týchto výrobcov obviňujú z toho, že sami profitujú z ETS.
Podnikanie 15-08-2012

Občania budú lepšie informovaní o hrozbe priemyselných havárií

Aktualizovaná smernica Seveso III má zlepšiť informovanosť občanov EÚ o závažných hrozbách, ktoré pre nich predstavujú okolité priemyselné podniky. Úpravy sa na Slovensku týkajú 82 podnikov.

Z nadbytku povoleniek v ETS profitujú niekoľkí „papaláši“

Zatiaľ čo sa inštitúcie EÚ a priemysel snažia nájsť riešenie pre efektívne fungovanie emisného trhu, mimovládna organizácia z Británie predstavila zoznam firiem, ktoré majú zo spojenia štedrej alokácie bezplatných povoleniek a hospodárskej recesie najväčší úžitok.
Podnikanie 08-06-2012

Súdny dvor zamietol emisnú žalobu oceliarov

Európski oceliari neuspeli pred Súdnym dvorom EÚ so sťažnosťou na nespravodlivé kritériá pre bezplatné prideľovanie emisných povoleniek od roku 2013.

Priemyselné emisie minulý rok klesli o pár percent

Priemyselné zariadenia v rámci ETS vypustili minulý rok do ovzdušia 1,88 miliardy ton emisií. Podľa predbežných výsledkov boli košické oceliarne 20. najväčším znečisťovateľom ovzdušia v Európe, ale zároveň ušetrili viac než pätinu alokovaných povoleniek.

Priemyslu sa nepáči regulácia surovín

Predstavitelia priemyslu sa sťažujú na nadmernú reguláciu európskeho trhu s nerastnými surovinami. V globálnej perspektíve to má viesť k nekonkurenčným cenám ich výrobkov.