TÉMA: ussteel

Podnikanie 14-06-2013

Súčasné technológie nestačia na výraznejšiu redukciu emisií v oceliarstve

Podiel obratu oceliarskeho priemyslu na HDP Slovenska patrí k najvyšším v Únii, zdôraznila Katarína Jastrzembská z Generálneho riaditeľstva EK pre podnikanie a priemysel. Poukázala na prípady zatvárania oceliarskych podnikov naprieč EÚ a predstavila opatrenia nového akčného plánu.