TÉMA: ustava

Veda a inovácie 04-05-2011

Nová maďarská ústava je o slobode

Nová maďarská ústava má posilniť záväzok krajiny voči individuálnej slobode, demokracii a k vláde zákona ktoré sú plne v súlade s európskymi tradíciami, tvrdí maďarský europoslanec György Schöpflin v autorskom príspevku pre EurActiv.
Budúcnosť EÚ 19-10-2007

Reformná zmluva a jej dôsledky

Zdá sa, že návrh Reformnej zmluvy bude počas neformálneho summitu v Lisabone nakoniec prijatý. Analýza z pera Centra pre európsku reformu (CER) polemizuje o možných dôsledkoch tohto kroku.
Budúcnosť EÚ 30-07-2007

Európska reformná zmluva: ľahšie podpísať ako ratifikovať?

Podľa autorky analýzy je najvyšší čas na získavanie podpory pre európsku reformnú zmluvu tak v národných parlamentoch jednotlivých členských štátov EÚ, ako aj v radoch širokej verejnosti.
Budúcnosť EÚ 21-06-2007

Systém hlasovania zaváži: prípad Poľska

Autor tvrdí, že medzi silou hlasu v Rade prepočítanou na jedného obyvateľa a medzi ziskom z rozpočtu EÚ prepočítaným na jedného obyvateľa jestvuje jasná závislosť.
Budúcnosť EÚ 12-06-2007

Brown, Blair a Ústavná zmluva

Britský premiér Tony Blair verí, že vo Veľkej Británii nebude potrebné uskutočniť referendum o Ústavnej zmluve v prípade, ak sa európski lídri rozhodnú neísť cestou pôvodného, široko koncipovaného návrhu Ústavy. Na druhej strane Británia by nemala mať problém s prijatím série dodatkov zoštíhľujúcich pôvodný text.
Budúcnosť EÚ 06-06-2007

Budúcnosť Európy – cestovná mapa k novej Zmluve

Riešenie krízy prijímania Ústavnej zmluvy je možné vtedy, ak sa budú politickí lídri koncentrovať na skoncipovanie krátkeho textu, ktorý by priniesol nevyhnutné zmeny, aby EÚ fungovala lepšie a efektívnejšie ako doteraz. Rozdelená Európa predstavuje riziko pre prijatie akéhokoľvek kroku na riešenie ústavnej krízy.
Budúcnosť EÚ 06-06-2007

EÚ: Identita, dôvera a zahraničná politika v multipolárnom svete

Autor vo svojom prejave tvrdí, že európska identita získava v poslednom čase externý rozmer, teda je potrebné posilňovať zdravú zahraničnú politiku.
Budúcnosť EÚ 26-01-2007

Za lepšiu Európu

Z iniciatívy Španielska a Luxemburska sa dnes v Madride stretáva 18 krajín, ktoré ratifikovali Ústavu EÚ.
Budúcnosť EÚ 11-01-2007

Stojí za to bojovať o Ústavu

Autori článku tvrdia, že Ústavu EÚ je potrebné zachrániť. Kľúčovú úlohu zohrá Európsky parlament a Nemecké predsedníctvo EÚ.
Budúcnosť EÚ 26-09-2006

Inštitucionálna pripravenosť EÚ na úlohu globálneho hráča v kontexte Zmluvy zakladajúcej ústavu pre Európu

Autorka hovorí o zmenách, ktoré by schválenie Ústavnej zmluvy prinieslo pre EÚ snažiacu sa zohrávať úlohu globálneho hráča.
Budúcnosť EÚ 08-08-2006

Liečenie európskych chorôb: diagnóza a recept

Machiavelli už dávno varoval, že niektoré choroby sa dajú ľahko liečiť, ale ťažko odhaliť, ale keď sa odhalia už sa zas nedajú liečiť. Autori analýzy testujú svoju diagnózu a liečebné možnosti poústavnej choroby EÚ.
Budúcnosť EÚ 08-08-2006

Európa potrebuje mechanizmus včasného varovania

Medzi obeťami európskeho ústavného debaklu je aj mechanizmus včasného varovania na ochranu subsidiarity. Autor tvrdí, že prísne dodržiavanie princípu subsidiarity je pre zabezpečenie podpory občanov EÚ nevyhnutné.
Budúcnosť EÚ 03-08-2006

Európsky projekt bez plánu?

Autorka analýzy navrhuje kroky, ktoré by malo Fínske predsedníctvo prijať, aby Európu opäť uviedlo do pohybu. A to aj napriek istým veľmi nejasným záverom júnovej Európskej rady.
Budúcnosť EÚ 27-07-2006

Prečo by Európa mohla byť otupená

Po minuloročnom odmietnutí Európskej ústavy občanmi Holandska a Francúzska neprestávajú komentátori hovoriť o kríze. Poľa autora analýzy je európsky projekt živý a má sa dobre.
Budúcnosť EÚ 26-07-2006

Šesť priorít pre vyrovnanie sa s krízou v EÚ

Autor analýzy tvrdí, že kríza, ktorá zachvátila EÚ je oveľa hlbšia a širšia ako naznačuje stop Ústave.
04-07-2006

Absorpčná kapacita – nesprávny koncept?

Autor tvrdí, že diskusia o „absorpčnej kapacite“ EÚ je v skutočnosti „odklonom“ od skutočných problémov, ktorým dnes Európa čelí.
Budúcnosť EÚ 20-06-2006

S Ústavou či bez, čo prinesie budúcnosť?

Analýza sa zaoberá citlivou inštitucionálnou otázkou: s Ústavou alebo bez nej, čo prinesie budúcnosť?
Budúcnosť EÚ 14-06-2006

História a implikácie odmietnutej Ústavnej zmluvy

Keďže skepticizmus ohľadom oživenia Európskej ústavy narastá, autor vo svojom príspevku k diskusii o budúcnosti Európy analyzuje historickú a inštitucionálnu logiku textu, rovnako ako ich dopad na budúcnosť Únie.
Budúcnosť EÚ 06-06-2006

Európska ústavná kríza a stratégia trpezlivosti

Autori systematicky analyzujú navrhnuté iniciatívy na riešenie ústavnej krízy.
Budúcnosť EÚ 02-06-2006

Naštartovanie Európy

V článku autor analyzuje Európsku politiku Nemecka postavenú na príhovore nemeckej kancelárky Angely Merkelovej „stav únie“, ktorú predniesla v máji 2006.
02-05-2006

Rozširovanie EÚ: členovia a hostia?

Analýza hovorí, že snaha EÚ určiť svoje hranice ponukami „privilegovaného statusu bez ozajstného členstva“ môže byť buď cestou z ťažkostí, alebo môže stav ešte zhoršiť.
Budúcnosť EÚ 23-03-2006

Stav, možnosti a východiská ratifikačného procesu ústavnej zmluvy EÚ

Cieľom analýzy je zhodnotiť priebeh ratifikačného procesu ústavnej zmluvy EÚ v roku 2005 a načrtnúť možné scenáre ďalšieho vývoja v roku 2006 na základe politického vývoja a verejnej mienky v Európskej únii. Analýza ponúka prehľad situácie vo všetkých členských krajinách EÚ a zahŕňa teda aj štáty, ktoré ešte ÚZ neratifikovali.
Budúcnosť EÚ 15-03-2006

Rozšírená Únia a jej neistá Ústava

Analýza skúma, či by prijatie Ústavnej zmluvy prinieslo významné zmeny.
Budúcnosť EÚ 25-07-2005

Evropský občan a veřejná správa

Autor sa venuje otázke európskeho občianstva v kontexte európskej politickej integrácie a komunitárneho práva. Vykresľuje vnímanie občianstva v rôznych národných podobách a analyzuje jeho zakotvenie v návrhu Ústavnej zmluvy pre Európu.