TÉMA: ustavna

Budúcnosť EÚ 27-09-2007

Slovensko a limity európskej integrácie

Cieľom štúdie je objasniť faktory, ktoré stoja za euroskeptickými tendenciami na Slovensku. Zachytáva charakter prístupového procesu a charakter členstva SR v EÚ s prechodnými obmedzeniami. Zameriava sa na súbor medzinárodných faktorov, ktoré rámcovali a obmedzovali cestu Slovenska do EÚ a jeho miesto v nej. Hodnotí mieru spolitizovania členstva v EÚ a zhŕňa výsledky priskumov verejnej mienky na hlavné otázky, o ktorých sa v EÚ diskutovalo.
Budúcnosť EÚ 25-09-2007

EÚ po Reformnej zmluve

Reformná zmluva je „relatívne malým krokom“ v inštitucionálnom vývoji EÚ, nenaznačuje ani dramatickejší vývoj, ani podstanú zmenu smeru v tomto procese, píše autor analýzy.
Budúcnosť EÚ 12-06-2007

Brown, Blair a Ústavná zmluva

Britský premiér Tony Blair verí, že vo Veľkej Británii nebude potrebné uskutočniť referendum o Ústavnej zmluve v prípade, ak sa európski lídri rozhodnú neísť cestou pôvodného, široko koncipovaného návrhu Ústavy. Na druhej strane Británia by nemala mať problém s prijatím série dodatkov zoštíhľujúcich pôvodný text.
Budúcnosť EÚ 06-06-2007

EÚ: Identita, dôvera a zahraničná politika v multipolárnom svete

Autor vo svojom prejave tvrdí, že európska identita získava v poslednom čase externý rozmer, teda je potrebné posilňovať zdravú zahraničnú politiku.
Budúcnosť EÚ 27-05-2007

Debata o Ústave: medzi realizmom a oživením

Zatiaľ čo Nemecké predsedníctvo chystá „Fahrplan,“ ako sa dostať zo slepej uličky o oživiť proces prijatia Ústavy, analýza z dielne EPC testuje jednotlivé alternatívy, ako sa pohnúť vpred.
Budúcnosť EÚ 05-03-2007

EÚ v roku 2007 – všetko alebo nič

Publikácia sa zaoberá súčasnými kľúčovými témami a výzvami európskej integrácie s hlavným dôrazom na osud ústavnej zmluvy a porovnáva priebeh a vývoj diskusií v jednotlivých členských a kandidátskych štátoch vo vzťahu k európskym záležitostiam.
Budúcnosť EÚ 14-02-2007

Ústavná zmluva – východisko z európskej slepej uličky

Autor je zástancom myšlienky, že jedine nová ústavná zmluva môže pomôcť Európe prekonať krízu, v ktorej sa nachádza.
Budúcnosť EÚ 11-01-2007

Stojí za to bojovať o Ústavu

Autori článku tvrdia, že Ústavu EÚ je potrebné zachrániť. Kľúčovú úlohu zohrá Európsky parlament a Nemecké predsedníctvo EÚ.
Budúcnosť EÚ 15-12-2006

Ako ďalej s inštitucionálnou reformou EÚ

Národný konvent diskutoval o možných scenároch budúceho vývoja inštitucionálnej reformy v EÚ a postoji, ktoré by k nim malo Slovensko zaujať.
Budúcnosť EÚ 15-12-2006

Aké je ponaučenie z krachu ústavného projektu?

Autor v článku prezentuje svoj argument že zlyhanie projektu Ústavnej zmluvy je paradoxne dôkazom o úspešnosti existujúcich zmlúv.
Budúcnosť EÚ 15-03-2006

Rozšírená Únia a jej neistá Ústava

Analýza skúma, či by prijatie Ústavnej zmluvy prinieslo významné zmeny.