TÉMA: územná

Regionálny rozvoj 05-09-2008

Operačný program Juhovýchodná Európa

Program podporuje nadnárodné strategické partnerstvá pre zlepšovanie integrácie zúčastnených krajín.
Regionálny rozvoj 05-09-2008

Program Stredná Európa 2007-2013

Program rozvíja partnerstvo a integráciu zúčastnených krajín, je zameraný na podporu inovácií, dostupnosti, ochranu životného prostredia a konkurencieschopnosti a atraktívnosti miest.
Regionálny rozvoj 05-09-2008

Nástroj európskeho susedstva a partnerstva Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2007-2013

Spoločný operačný program slúži na prehĺbenie spolupráce medzi regiónmi zo štyroch krajín.
Regionálny rozvoj 04-09-2008

Operačný program INTERACT II 2007-2013

Úlohou OP je poskytovať podporu implementácii programov európskej teritoriálnej spolupráce, je teda určený najmä riadiacim orgánom a ďalším inštitúciám riadenia tejto skupiny fondov EÚ.
Regionálny rozvoj 04-09-2008

Eurofondy: cezhraničná a územná spolupráca

Slovensko má možnosť čerpať prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ aj mimo „klasických“ jedenástich operačných programov. Časť z nich je zameraná na rozvoj spolupráce medzi európskymi regiónmi z členských, ale aj susedných krajín.
Poľnohospodárstvo 04-09-2008

Eurofondy mimo NSRR

Slovensko má možnosť čerpať prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ aj mimo „klasických“ jedenástich operačných programov. EurActiv ich bude postupne predstavovať.
Regionálny rozvoj 23-05-2008

EÚS CBC SK-CZ: Prvé cezhraničné projekty predložte do konca mája 2008

Prvý termín na predloženie projektov slovensko-českého cezhraničného programu z cieľa Európska územná spolupráca ohlásilo MVRR na 30. mája 2008.
Regionálny rozvoj 05-03-2008

EÚS: Program Stredná Európa 2007-2013 vyhlásil výzvu

3. marca 2008 vyhlásili výzvu na predkladanie europrojektov v rámci programu Stredná Európa 2007 - 2013, ktorý patrí do cieľa Európska územná spolupráca - transnárodná spolupráca. Prvý nábor projektov pre zvyšenie konkurencieschopnosti a kvality života končí 14. apríla 2008 a výška alokácie predstavuje 67 mil. eur (2,2 mld. Sk).
Regionálny rozvoj 09-02-2008

EÚS: Prvá “územná kooperačná grupa”

Prvé zoskueprnie pre územnú spoluprácu majú v regióne Lille, ktorý je sídlom spoločného technické sekretariátu pre INTERREG IVC. Slovensko sa zatiaľ pasuje s legislatívou v parlamente.
Regionálny rozvoj 06-12-2007

INTERACT II: (neznámy) pomocník územnej spolupráce

Komisia čistí pred Vianocami stôl. Vo veľkom tempe končí rokovania o desiatkach operačných programoch s regiónmi a členskými krajinami. 4. decembra 2007 dala komisárka Danuta Hübner po viacerých balíkoch bilaterálnych operačných programov pre cezhraničnú spoluprácu a spustení transnárodného a interregionálneho komponentu Európskej územnej spolupráce súhlas programu INTERACT II. Slovensko v ňom bude účastníkom.
Regionálny rozvoj 23-08-2007

Cieľ 3: región poľsko-slovenského programu rozšírený

Pre slovenských žiadateľov sa oproti minulosti nič nemení. Naďalej sa do cezhraničného programu zapojí Žilinský a Prešovský kraj. Poliaci pridali štyri okresy: Osvienčim, Pszczyńsk a oba rzeszowské.
Regionálny rozvoj 03-07-2007

Severné a južné prihraničie sa dočkalo nového programu CBC z eurofondov

Nový program cezhraničnej spolupráce na roky 2007-2013 bol predložený MVRR na pripomienkovanie už aj pre poľskú a maďarskú hranicu. Dnes o ňom rokovala vláda.
Regionálny rozvoj 17-05-2007

Výbor regiónov hľadá expertov na cezhraničnú spoluprácu

Európska územná spolupráca je tretím cieľom novej kohéznej politiky. Výbor regiónov chce posilniť svoje odborné kapacity a hľadá expertov na cezhraničnú spoluprácu.
Regionálny rozvoj 14-02-2007

Programy cieľa 3: Európska územná spolupráca

Tretí cieľ novej kohéznej politiky EÚ pokrýva hlavne cezhraničnú spoluprácu regiónov a nahrádza pôvodnú iniciatívu Spoločenstva INTERREG. Slovensko na 5 cezhraničných programov získalo na ďalších 7 rokov viac ako 206 mil. eur.