TÉMA: v4 Archives

 • Vývoj komunistických stran v zemích Visegrádu po pádu komunismu

  Európa dnes 11-08-2004

  Autor sleduje transformáciu komunistických strán v krajinách V4 v meniacom sa politickom prostredí po páde komunistických režimov v strednej Európe.

 • Jaderná anargetika v zemích Visegrádské čtyřky

  Ekonomika 09-08-2004

  Využitie jadrovej energie patrí v strednej Európe medzi „horúce témy“. Atori sa v analýze pýtajú na jej budúcnosť.

 • Země V4: Zpátky v Evropě?!

  19-07-2004

  Na pozadí nedávneho pristúpenia krajín strednej Európz k EÚ sa autor pýta na definíciu samotnej Európy. Odmieta hovoriť o „návrate V4 do Európy“, pretože, podľa neho, „prínos obyvateľov týchto krajín pre európsku vedu a kultúru je nespochybniteľný“.

 • Budoucnost Evropy a postoj zemí Visegrádu

  Budúcnosť EÚ 18-05-2004

  Autor si všíma postoje jednotlivých krajín V4 v rokovaniach o budúcej ústave EÚ a konštatuje, že individuálne záujmy jej členov prevážili nad regionálnymi.

 • Visegrádská čtyřka – Dichtung und Wahrheit

  17-05-2004

  Autor sa kriticky pozerá na históriu spolupráce krajín V4. Tvrdí, že táto spolupráca nikdy poriadne nefungovala a aj dnes chradne na rozpore medzi Dichting a Wahrheit - slovami a činmi.

 • Konec visegrádské spolupráce aneb nekamenujte proroky

  21-03-2004

  Autor sa pozerá na možnosť pokračovania spolupráce krajín vyšegrádskej skupiny aj po ich vstupe do EÚ. Význam V4 vidí v postavení regionálneho machanizmu, ktorý by pomohol spolupráci únie s Ruskom a postsovietskym priestorom.

 • Visegrád – politický, nebo geografický pojem?

  21-03-2004

  Autor hodnotí možnosť pokračovania užšej spolupráve v rámci vyšegrádskeho priestoru. Tvrdí, že v súčasnosti je to skôr geografický, než politický pojem.

 • V4 po rozšírení EÚ: expanduje, alebo exspiruje?

  Budúcnosť EÚ 16-03-2004

  Analýza sa zamýšľa nad budúcnosťou visegrádskeho zoskupenia. Autor navrhuje rozšírenie V4 o ďalšie krajiny regiónu s perspektívou doplnenia na 16 členov. Stala by sa tak nástrojom spolupráce medzi EÚ a štátmi, ktoré v dohľadnej dobe zostanú mimo nej.

 • Možnosti visegrádské spolupráce v EU

  11-11-2003

  Analýza sa pozerá na možnosti a pravdepodobnosť užšej spolupráce krajín V4 po ich vstupe do Európskej únie.

 • Profil zemí Visegrádské skupiny v debatě o budoucnosti Evropy

  Budúcnosť EÚ 29-09-2003

  Štúdia analyzuje postoje krajín V4 v debate o budúcej ústave EÚ. Výpočtom spoločných a rozdielnych postojov sa snaží odpovedať na otázku možnosti spoločného postupu týchto štátov v budúcej rozšírenej EÚ.

 • Vyšehradská štvorka – aké pokračovanie?

  20-06-2003

  Ciele, ktoré vytýčili signatári Deklarácie o spolupráci Poľskej republiky, Českej a Slovenskej federatívnej republiky a Maďarskej republiky v úsilí o európsku integráciu 15. februára 1991 vo Vyšehrade, sa už naplnili. Poľsko, Maďarsko i obe následnícke republiky po ČSFR – Česká republika a Slovenská republika – podpísali v Aténach Európsku dohodu, ktorá sa už odsúhlasuje v domácich referendách a v parlamentoch členských krajín EÚ. Česká republika, Maďarsko a Poľsko sú v NATO a Slovensko bude v tejto transatlantickej organizácii kolektívnej bezpečnosti a obrany plnoprávnym členom už čoskoro.