TÉMA: VaV

22-08-2008

OP VaV 5.1 Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu (OPVaV-2008/5.1/02-SORO)

Zvýšenie kvality vzdelávania na vysokých školách prostredníctvom investícií do hmotnej infraštruktúry je predmetom výzvy OP Výskum a vývoj, v rámci ktorej sa môžu žiadatelia uchádzať o NFP až vo výške 150 miliónov korún.
Veda a inovácie 23-05-2008

OP VaV: Podpora centier excelentnosti (OPVaV-2008/2.1/01-SORO)

Popredné vedecko-výskumné mimobratislavské pracoviská môžu do 25. augusta 2008 predložiť projektové zámery na budovanie a podporu centier excelentnosti v rúznych oblastiach, ako napr. zdravie, progresívne technológie, biotechnológie, energetika.
Veda a inovácie 26-02-2008

OP VaV: 2,5 mld. korún pre mimobratislavské verejné a štátne VŠ

Od 25. februára do 26. mája 2008 majú možnosť uchádzať sa verejné a štátne VŠ a SAV o eurofondy na rôzne stavebné aktivity na svojich objektoch vrátane výstavby nových budou. Peniaze sú určené aj pre internáty a vnútorné vybavenie univerzít s dôrazom na IKT.
Veda a inovácie 03-12-2007

Eurofondy: 40 mld. korún pre výskum a vývoj z EÚ

Viac ako miliardou eur prispeje v rokoch 2007-2013 na slovenský výskum a vývoj (VaV) Euróspka únia, ďalšia polmiliarda príde od štátu a z iných zdrojov. Celkovo sa do infraštruktúry VaV, centier excelencie, transferu poznatkov výskumu do praxe a infraštruktúry univerzít naleje asi 55,3 mld. korún. Bratislave sa ujde necelých 30%, zvyšok pôjde ostatným regiónom.