TÉMA: vazny

Regionálny rozvoj 16-04-2014

Komisii sa nepozdáva kontrola čerpania fondov na Slovensku

Audítorom EK sa nepozdávajú zistenia národnej kontroly výdavkov za rok 2012. Podľa podpredsedu vlády je pozastavenie čerpania eurofondov jednou z možností, ale zatiaľ je predčasné o tom hovoriť.
Veda a inovácie 03-12-2013

Hahn ocenil jasnú ideu Slovenska o zameraní investícií

Eurokomisár pre regionálnu politiku potvrdil vyzretosť prípravy Partnerskej dohody so Slovenskom. Jej schválenie očakáva začiatkom budúceho roka. Informoval aj o schválení sumy 189 miliónov eur na dva veľké projekty cestnej infraštruktúry.
Regionálny rozvoj 27-11-2013

EK: Pri schvaľovaní Partnerských dohôd zaváži kvalita

Ministri zodpovední za politiku súdržnosti debatovali o zlepšení efektívnosti čerpania budúcich prostriedkov z Európskych štrukturálnych a investičných fondov. Hoci je dôležité schváliť partnerské dohody a programy čo najskôr, Komisia upozornila, že to nebude na úkor kvality.
Regionálny rozvoj 03-10-2006

Spor o eurofondy na roky 2007 – 2013 pokračuje

Obidva mienkotvorné denníky, Pravda i SME sa venujú tento týždeň aktualizácii Národného strategického referenčného rámca, ktorý malo Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja predložiť do konca septembra.