TÉMA: veda

Veda a inovácie 04-07-2014

Šetrenie na budúcnosti? Výdavky na výskum v čase fiškálnej konsolidácie

Bruselský ekonomický think-tank Bruegel predstavil v júni novú štúdiu „Šetrenie na budúcnosti?“, ktorá si všíma roztvárajúce sa nožnice výdavkov na vedu a výskum medzi členskými štátmi EÚ. Publikácia posudzuje vhodnosť škrtov vo financovaní vedy ako nástroja finančnej konsolidácie a vysvetľuje aj rolu, ktorú Európska komisia v celom procese zohráva.
Vzdelávanie 11-09-2009

Ako riešiť problém ľudských zdrojov vo vede za pomoci vhodného mixu finančných nástrojov z verejných zdrojov

Prezentácia odznela v rámci konferencie Vedomostná spoločnosť v praxi: HI-TECH SLOVENSKO
Vzdelávanie 03-08-2009

Aktuálne prekážky v oblasti transferu technológií a poznatkov z vedy do praxe na Slovensku z pohľadu univerzity

Prezentácia odznela v rámci konferencie Vedomostná spoločnosť v praxi: HI-TECH SLOVENSKO
Veda a inovácie 01-07-2009

Regionálny rozvoj, veda a inovácie: praktické skúsenosti z regiónu Oresund

Prezentácia odznela v rámci konferencie Vedomostná spoločnosť v praxi: HI-TECH SLOVENSKO
Veda a inovácie 01-04-2009

Financovanie R&D v Európe a USA

„Európa časom skôr zväčší než skráti zaostávanie [v oblasti výskumu a vývoja] za USA“ v prípade, ak zostane zachovaný súčasný status quo, tvrdí Kristian Uppenberg, ekonóm Európskej investičnej banky.
Veda a inovácie 09-02-2009

Káva – palivo pre inovácie?

Aktivity v oblasti výskumu a vývoja (R&D) spotrebujú veľké množstvo rizikového kapitálu. Univerzity majú potenciál získavať nemalé množstvo prostriedkov na svoje aktivity zo súkromných zdrojov, od firiem, tvrdí autor. Dodáva však, že pre úspešné fungovanie „R&D cyklu“ je nevyhnutná nielen spolupráca univerzít a firiem, ale aj médií, mimovládnych organizácií a vlády, čím vzniká tzv. „inovačný potenciál“.
Veda a inovácie 03-07-2008

„New kids on the R&D block“

Charitatívne a filantropické nadácie majú potenciál stať sa lídrami v oblasti výskumu a rozvoja (R&D). Dôvod je prostý: hoci EÚ kladie na R&D zvláštny dôraz, jej výkonnosť v tejto oblasti klesá, myslí si Gerard Salole.
Veda a inovácie 10-04-2008

Z čoho žije slovenská veda?

Analýza verejného financovania výskumu a vývoja v Slovenskej republike zhŕňa výsledky dotazníkového prieskumu a porovnáva ich s reálnym stavom.
Vonkajšie vzťahy 02-03-2006

Indikátory vedy a techniky 2006

Americká agentúra publikovala indikátory popisujúce niektoré z najdôležitejších aspektov vývoja vedy a techniky od roku 1990.
Vzdelávanie 02-11-2005

Embryonálna etika

„Výskum embryonálnych kmeňových buniek je neetický a nemal by byť za žiadnych okolností podporovaný z európskych zdrojov“, argumentuje europoslanec a predseda Skupiny pre bioetiku pri EĽS-ED v EP MUDr. Miroslav Mikolášik.
Vzdelávanie 21-09-2004

Euroscience 2004: Postavenie európskej vedy a výskumu v spoločnosti a mobilita mladých vedcov

Dňa 25-28 augusta 2004 sa v Štokholme konala prvá paneurópska konferencia pod názvom „EuroScience Open Forum 2004“. Hlavným organizátorom a koordinátorom tejto konferencie bola Asociácia Euroscience, ktorá sa zaoberá podporou vedy a techniky v európskom kontexte.