TÉMA: vedci

Veda a inovácie 28-06-2017

Európska komisia bude udeľovať cenu za šírenie poznatkov o Európe

Nová európska cena Altiera Spinelliho bude odmeňovať vedeckých pracovníkov, spisovateľov, novinárov a umelcov.
Veda a inovácie 01-10-2014

Čo prinesú nanotechnológie?

Myšlienka stavať materiály z častíc na molekulárnej úrovni sa objavila už v 60. rokoch minulého storočia. O výhodách tohto postupu a jeho možných rizikách debatovali na Noci výskumníkov prední slovenskí odborníci.
Veda a inovácie 26-09-2014

Noc výskumníkov zavíta už dnes do slovenských miest

V Bratislave, Banskej Bystrici, Žiline, Košiciach a v Tatranskej Lomnici sa predstaví to najlepšie zo slovenskej vedy. Festival popularizácie vedy potrvá do neskorého večera.
Veda a inovácie 26-03-2012

Vedci zo SAV pomohli vytvoriť neviditeľný magnetický plášť

Slovenskí vedci zo SAV sa podieľali na vzniku neviditeľného plášťa, ktorý dokáže ochrániť objekt pred magnetickými vlnami. Ich štúdia vyšla 22. marca v prestížnom vedeckom časopise Science.
Veda a inovácie 11-10-2010

EÚ rieši jazykovú bariéru pri jednotnom európskom patente

Belgické predsedníctvo sa snaží preklenúť rozpor medzi národnými delegáciami v otázke prekladov do všetkých oficiálnych jazykov Únie. Ten je jednou z hlavných prekážok vzniku jednotného európskeho patentu. Otázka sa bude riešiť dnes na stretnutí ministrov EÚ v Luxemburgu.
Vzdelávanie 07-09-2010

Vedci žiadajú výhodnejšie nastavenie financovania

Univerzitní výskumníci kritizovali súkromno- verejnú Iniciatívu za inovatívne liečivá (IMI), ktorej cena je dve miliardy eur. Tvrdia totiž, že ich účasť na projekte je ohrozená, pokiaľ nedôjde k zásadným zmenám v oblasti financií a duševného vlastníctva.
Vzdelávanie 09-04-2010

Európske satelity budú sledovať snehovú pokrývku

Európska vesmírna agentúra (ESA) spustila na obežnú dráhu satelit, ktorý bude študovať aký vplyv majú klimatické zmeny na topenie zemského ľadu.
Veda a inovácie 15-03-2010

Vedci požadujú menej byrokracie pri čerpaní fondov

Viac ako 7 tisíc vedcov zo 41 krajín podpísalo petíciu požadujúcu menšie množstvo byrokracie pri programoch vedeckej spolupráce sponzorovaných z finančných prostriedkov EÚ. Spolutvorca kampane Trust Researchers Olivier Küttel zároveň hovorí, že je potrebné programy zjednodušiť ak majú byť efektívne.
Daňová politika 16-03-2009

Vedci: Nekonať je „neospravedlniteľné“

Podľa očakávaní, renomovaní vedci sa uplynulý týždeň zhodli, že ak svetoví lídri výrazne nezasiahnu proti klimatickým zmenám, svet bude čeliť vysokým hospodárskym a sociálnym nákladom. Vzhľadom na dostupnosť technológií je podľa nich nekonanie "neospravedlniteľné".
Vzdelávanie 27-06-2008

Fotografická súťaž “Portrét výskumníka”

V rámci projektu Noc výskumníka 2008 vyhlasujú organizátori fotografickú súťaž pod názvom "Portrét výskumníka".

HP zastavuje africký únik mozgov

Z Afriky každoročne uteká 20 tisíc profesionálov, vzdelancov, vedcov… To ešte viac zhoršuje ekonomickú situáciu na čiernom kontinente. V Európe sa zasa vyostruje problém s imigrantami. HP a UNESCO prišli s riešením.
Veda a inovácie 25-07-2007

Vedci sú stále málo mobilní

Celoeurópske štatistiky ukazujú, že podiel cudzích občanov na vedecko-výskumných postoj je stále obmedzený. Medzi členskými krajinami sú tiež veľké rozdiely v schopnosti prilákať zahraničných výskumníkov.
Veda a inovácie 28-03-2007

Prekoná EIT technologickú priepasť medzi EÚ a USA?

Počas diskusie Priateľov Európy vyjadril predseda Komisie José Manuel Barroso nádej, že si Európsky technologický inštitút získa podporu členských štátov a uspeje pri prepojení troch vrcholov „trojuholníka vzdelávanie – výskum – inovácie“.
Ekonomika 13-06-2006

Zmena pravidiel pre zamestnanie sa v EIT

Nové oznámenie Komisie o Európskom technologickom inštitúte mení požiadavky na zamestnávanie v rámci "poznatkových spoločenstiev". Dlhodobé vyslanie nie je viac na agende.
Veda a inovácie 03-05-2006

ERC zverejnila svoje zámery

Európska výskumná rada (ERC) vo svojej počiatočnej fáze poskytne podporu kariéram nezávislých vedcov, a to s rozpočtom okolo 30 miliónov € ročne.
Ekonomika 06-03-2006

Analýza vedeckej infraštruktúry EÚ pokračuje

Prieskum európskej výskumnej infraštruktúry by mal vziať do úvahy jedinečnosť týchto štruktúr v jednotlivých vedeckých disciplínach, otvorenosť prístupu a ich finančnú dôležitosť.