TÉMA: verejná mienka

Budúcnosť EÚ 23-03-2006

Stav, možnosti a východiská ratifikačného procesu ústavnej zmluvy EÚ

Cieľom analýzy je zhodnotiť priebeh ratifikačného procesu ústavnej zmluvy EÚ v roku 2005 a načrtnúť možné scenáre ďalšieho vývoja v roku 2006 na základe politického vývoja a verejnej mienky v Európskej únii. Analýza ponúka prehľad situácie vo všetkých členských krajinách EÚ a zahŕňa teda aj štáty, ktoré ešte ÚZ neratifikovali.
Európa dnes 03-01-2006

Slovensko na prahu volebného roku

Inštitút pre verejné otázky uskutočnil v novembri 2005 výskum názorov verejnosti na aktuálne spoločenské a politické otázky. Mapoval, ako vyzerá verejná mienka „na prahu volebného roku“.
Ekonomika 20-05-2004

Názory ekonomických elít na trendy a problémy slovenskej ekonomiky

Analýza zhŕňa a hodnotí výsledky výskumu názorov na hospodársku politiku vlády a celkový ekonomický vývoj Slovenska.
Ekonomika 24-04-2004

Ekonomickým elitám sa zmeny páčia, verejnosti nie

Analýza si všíma rozdielne vnímanie ekonomických a sociálnych reforiem vlády zo strany elít a širokej verejnosti.
Ekonomika 11-02-2004

Co by Norsku přistoupení k EU vlastně přineslo?

Analýza sa zaoberá ekonomickými a politickými aspektmi prípadného členstva Nórska v EÚ. Prináša prehľad doterajších vzťahov medzi Nórskom a EÚ a skúma postoj obyvateľov tejto krajiny k vstupu do EÚ.
16-01-2004

Aké Slovensko do akej únie?

V komentári si autorka všíma rozdiely vo vnímaní obrazu EÚ a Slovenska verejnou mienkou a pýta sa na ich možné príčiny.