TÉMA: verejné konzultácie

Ekonomika 18-06-2020

Verejné konzultácie: posilnenie ochrany firiem pred mimoeurópskymi konkurentmi

Európska komisia plánuje posilniť ochranu jednotného trhu pred mimoeurópskymi firmami, ktoré dostávajú od domácich vlád štedré subvencie.
Ekonomika 16-06-2020

Konzultácie k revízii obchodnej politiky EÚ

Európska komisia spustila revíziu európskej obchodnej politiky.
Sociálna politika 04-06-2020

Komisia vidí po koronakríze ďalší dôvod napredovať s európskou minimálnou mzdou

Z prvej konzultácie Európskej komisii vyplynulo, že treba minimálnu mzdu riešiť na európskej úrovni. Teraz sa v druhej pýta, akou formou to má urobiť. V hre je smernica alebo odporúčania.
Ekonomika 26-01-2007

Nové označovanie potravín už v tomto roku?

Komisia identifikuje pravidlá pre označovanie, aby pomohla európskym spotrebiteľom vykonávať zdravú voľbu potravín.
Verejná správa 20-06-2006

Francúzsko začalo debatu o transparentnosti

Aby zainteresovala francúzsku občiansku spoločnosť v rámci Európskej iniciatívy transparentnosti, spustila francúzska vláda svoju vlastnú konzultáciu, týkajúcu sa transparentnosti v EÚ.
Ekonomika 22-02-2006

Komisia nevylučuje reguláciu platieb

Komisia zverejnila konzultačný dokument, týkajúci sa toho, ako sa najlepšie priblížiť k jednotnej európskej oblasti platieb (SEPA).