TÉMA: verejnú

Budúcnosť EÚ 26-07-2005

Soud pro veřejnou službu – nový soudní orgán EU

Potrebuje Európska únia ďalší súdny orgán? Autor približuje zloženie a pôsobnosť Súdu pre verejnú službu, ktorý bol zriadený v roku 2004 pri Súde prvého stupňa, a ktorý slúži pre spory z verejnej služby (spory medzi Európskymi spoločenstvami a ich zamestnancami).