TÉMA: verejnych

Taliani a Francúzi sa priblížili naplneniu rozpočtových pravidiel

Obe krajiny predstavili rozpočtové škrty, ktoré povedú k zníženiu štrukturálneho deficitu. Európska únia však v rámci svojich pravidiel žiada omnoho výraznejšie úspory.
Veda a inovácie 21-07-2012

Slamené či oceľové putá? Medzinárodné dohovory a protikorupčné opatrenia na Slovensku

Na tvorbu verejnej politiky majú vplyv viacerí aktéri. V kontexte Slovenska môžeme hovoriť o formálnych korporatistických partneroch vlády, o štátnych zamestnancoch priamo participujúcich na tvorbe politiky, médiách a treťom sektore, o územnej a profesijnej samospráve a zahraničných partneroch (Beblavý, Sičáková,...
Ekonomika 18-09-2009

Energetika bude mať asi vlastný rezort

Vláda zvažuje vytvorenie samostatného rezortu pre energetiku, napriek tomu, že chce v štátnej správe v rámci konsolidácie verejných financií na budúci rok „radikálne škrtať“, povedal v Bruseli predseda vlády Róbert Fico.
28-07-2008

OP ŽP 1.1 Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou z verejných vodovodov, projekty nad 25 mil. EUR (OPŽP-PO1-08-1-VP)

Zabezpečenie prístupu, čo možno najväčšieho počtu obyvateľov k pitnej vode a zabezpečenie obslužnosti územia pitnou vodou z verejného vodovodu v dostatočnej kvalite a kvantite je predmetom výzvy OP ŽP pre projektové zámery veľkých projektov, ktorých celkové náklady prevyšujú sumu 25 mil. EUR.
17-07-2008

OP ŽP 1.1 Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou z verejných vodovodov (OPŽP-PO1-08-2)

Zabezpečenie prístupu, čo možno najväčšieho počtu obyvateľov k pitnej vode a zabezpečenie obslužnosti územia pitnou vodou z verejného vodovodu v dostatočnej kvalite a kvantite je predmetom výzvy OP ŽP vyhlásenej 14. 7. 2008, v rámci ktorej sa môžu žiadatelia uchádzať o 150 miliónov EUR do 14. 10. 2008.

BIDSF 01: Energetická efektívnosť vo verejných budovách

Obce Nitrianskeho a Trnavského kraja s počtom obyvateľov do 5000 sa do 18. 7. 2008 môžu zapojiť do pilotného projektu „ Energetická efektívnosť vo verejných budovách“,financovaného z Medzinárodného fondu na podporu odstavenia elektrárne Bohunice.
Ekonomika 01-10-2007

Svetová finančná kríza zasiahne aj nové členské štáty EÚ

Z dlhodobého hľadiska zasiahne finančná kríza aj štáty východnej Európy. Upozorňuje Európska banka pre obnovu a rozvoj. Najohrozenejšie je Bulharsko. Riziko nie je vylúčené ani pre Slovensko.