TÉMA: viacjazycnost

Kultúra a médiá 22-03-2018

Francúzky prezident: Angličtina prevláda v Bruseli príliš

Veľká Británia z Európskej únie odíde, angličtina však zostane pracovným jazykom, predpovedá šéf Európskej komisie Jean-Claude Juncker.
Vzdelávanie 27-09-2012

Jednojazyčná EÚ by bola „katastrofou“

Počas Európskeho dňa jazykov komisárka Vassiliou uviedla, že je čas oslavovať „viacjazyčnosť“, avšak imigranti sa musia naučiť jazyk „hostiteľskej“ krajiny. Podľa španielskeho europoslanca by jednojazyčná Únia bola „katastrofou“.
Vzdelávanie 25-09-2012

Školy začínajú s cudzími jazykmi čoraz skôr

Deti v EÚ začínajú s jazykmi v čoraz útlejšom veku. Prvenstvo si zachováva angličtina. Počet vyučovacích hodín cudzích jazykov je stále pomerne nízky v porovnaní s inými predmetmi.
Vzdelávanie 22-06-2012

Jazykové znalosti v praxi sú stále problémom

Hoci sú Európania presvedčení, že ovládanie cudzích jazykov je prínosom, pokiaľ ide o ich používanie v praxi, je veľký rozdiel medzi snahou a skutočnosťou. Slováci používajú cudzí jazyk hlavne pri sledovaní televízie či čítaní, menej už v priamej komunikácii.
Európa 2020 23-11-2011

Erasmus by mal byť pre všetkých

Európska komisia predstavila návrh nového programu „Erasmus pre všetkých“, ktorý by mohol v budúcnosti počítať až s 19 miliardami eur. Komisia plánuje zdvojnásobiť počet príjemcov štipendií, ktoré poskytuje a podporiť výučbu cudzích jazykov.
Vzdelávanie 05-09-2011

Stredoškoláci budú opäť súťažiť v prekladaní

Od začiatku septembra sa stredné školy môžu registrovať do ďalšieho ročníka čoraz populárnejšej súťaže v preklade, ktorú organizuje Európska komisia.
Vzdelávanie 01-08-2011

O slovenčinu majú záujem najmä Poliaci, Francúzi a Nemci

Najväčší záujem naučiť sa slovensky v rámci tohtoročnej letnej školy slovenského jazyka a kultúry, ktorý získal aj ocenenie Európskej komisie, prejavili Poliaci, Francúzi, Nemci, Maďari, Taliani a Ukrajinci.
Vzdelávanie 19-07-2011

Poliglotti4.eu – Viacjazyčné observatórium už budúci rok

EÚ bude mať koncom roku 2012 akúsi online pozorovateľňu viacjazyčnosti, ktorá bude dokumentovať najlepšie spôsoby implementácie jazykových politík a ukáže konkrétne nástroje pre riešenie komunikačných problémov. EurActivu poskytol rozhovor Uwe Mohr, riaditeľ projektu.
Podnikanie 28-06-2011

Znalosť cudzích jazykov podporuje obchod

Medzinárodné firmy, ktoré používajú jazyk krajiny, v ktorej podnikajú, budú prosperovať a uľahčia budovanie dôvery a porozumenia v obchodných vzťahov. Uviedol to vedúci projektu na podporu viacjazyčnosti Martin Hope.
Vzdelávanie 25-03-2009

Európan by mal ovládať jazyk suseda a “lingua franca”

Európsky parlament je nejednotný v otázke, kam až by mala EÚ zájsť v podpore výučby v regionálnych jazykoch. Zhodol sa ale na tom, že treba urobiť viac, aby sa Európania učili cudzie jazyky.
Kultúra a médiá 02-12-2008

Na portáloch EÚ bude možno viac nemčiny

Poslanci Európskeho parlamentu vyzvali Radu, aby na svojich stránkach prekladala väčšiu časť obsahu do nemeckého jazyka. Používanie nemčiny by sa malo týkať aj stránok aktuálneho predsedníctva v Rade.
Kultúra a médiá 25-11-2008

V európskych učebných osnovách dominuje angličtina

Európske školy kladú veľký dôraz na výuku cudzích jazykov. Viac ako 90% žiakov študuje angličtinu. Po nej nasledujú francúzština, nemčina, španielčina a ruština. Naviac, vek začiatku štúdia cudzieho jazyka sa u detí znižuje.
Budúcnosť EÚ 30-10-2008

Leonard Orban: Viacjazyčnosť nie je len étosom, ale i konceptom a filozofiou

Komisár Leonard Orban počas svojej návštevy v Bratislave vysvetlil dôvody, pre ktoré nie je postačujúce mať jeden oficiálny jazyk, ale potrebám EÚ vyhovuje viac súčasný lingvistický režim. V krátkosti načrtol jeho súčasnú podobu. Vyjadril presvedčenie, že jazyková rôznosť sa stala jednou z ústredných myšlienok európskeho integračného projektu. Veľkú pozornosť jej bude venovať aj nová Komisia, ktorá nahradí súčasný Barrosov tím v novembru na budúci rok. Orban pôsobí od 1. januára 2007 ako člen Európskej komisie, ktorý je zodpovedný za viacjazyčnosť.
Kultúra a médiá 22-09-2008

Na jazyky ani o cent viac

Do roku 2013 Komisia nevyčlení na podporu viacjazyčnosti žiadne ďalšie prostriedky. Pri príležitosti predstavenia novej stratégie to 18. septembra oznámil komisár Leonard Orban.
Podnikanie 15-07-2008

Podnikateľským trendom je viacjazyčnosť

Ak chcú byť európske firmy konkurencieschopné, musia používať viacero jazykov. Angličtina už nestačí. Vyplýva to z správy Podnikateľského fóra o viacjazyčnosti.
Kultúra a médiá 14-04-2008

Schyľuje sa k vojne jazykov?

Na svete je petícia, ktorá vyzýva na zachovanie "rovnoprávneho postavenia" nemčiny medzi pracovnými jazykmi EÚ. Podpísalo ju 50 nemeckých europoslancov a zástupcovia 18 európskych regiónov. Ide o odpoveď na nedávnu iniciatívu Nicolasa Sarkozyho za frankofóniu?
Vzdelávanie 31-01-2008

Cudzie jazyky ako hobby

Klasický spôsob výučby cudzích jazykov nie je postačujúci. Aby sa viaceré reči rozšírili do celej Európy, je potrebné prekonať formálne školské vzdelávanie. Aj o tom bude prezentácia správy o viacjazyčnosti.
Kultúra a médiá 30-10-2007

Koľko nás stojí viacjazyčnosť?

Európske spoločenstvá v súčasnosti používajú 23 oficiálnych jazykov. Okrem iného to znamená, že nevyhnutným predpokladom pre fungovanie komunitárnych inštitúcií je intenzívna prekladateľská a tlmočnícka činnosť. Ročne to daňových poplatníkov vyjde do jednej miliardy eur.
Podnikanie 24-09-2007

Angličtina na globálny business nestačí

Firma, ktorá komunikuje len v angličtine stráca polovicu obchodných príležitostí. EK presadzuje význam jazykového manažmentu a viacjazyčnosti.