TÉMA: viacjazycnost

Vzdelávanie 19-07-2011

Poliglotti4.eu – Viacjazyčné observatórium už budúci rok

EÚ bude mať koncom roku 2012 akúsi online pozorovateľňu viacjazyčnosti, ktorá bude dokumentovať najlepšie spôsoby implementácie jazykových politík a ukáže konkrétne nástroje pre riešenie komunikačných problémov. EurActivu poskytol rozhovor Uwe Mohr, riaditeľ projektu.
Budúcnosť EÚ 30-10-2008

Leonard Orban: Viacjazyčnosť nie je len étosom, ale i konceptom a filozofiou

Komisár Leonard Orban počas svojej návštevy v Bratislave vysvetlil dôvody, pre ktoré nie je postačujúce mať jeden oficiálny jazyk, ale potrebám EÚ vyhovuje viac súčasný lingvistický režim. V krátkosti načrtol jeho súčasnú podobu. Vyjadril presvedčenie, že jazyková rôznosť sa stala jednou z ústredných myšlienok európskeho integračného projektu. Veľkú pozornosť jej bude venovať aj nová Komisia, ktorá nahradí súčasný Barrosov tím v novembru na budúci rok. Orban pôsobí od 1. januára 2007 ako člen Európskej komisie, ktorý je zodpovedný za viacjazyčnosť.