TÉMA: vidiek

Budúcnosť EÚ 11-11-2020

Poľský vidiek rieši, ako zastaviť sťahovanie ľudí do miest

Kým obce v prímestských oblastiach zažívajú prílev obyvateľov, veľké časti vidieckeho Poľska silne cítia problém vyľudňovania. 
Potravinárstvo 02-03-2015

Eurofondy pre vidiek a regióny

Európska komisia vo februári schválila Program rozvoja vidieka. Ministerstvo pôdohospodárstva organizuje sériu informačných dní k jeho čerpaniu.
Poľnohospodárstvo 30-04-2014

Členstvo v únii nemá iba pozitívne dopady, upozorňujú potravinári a poľnohospodári

Zástupcovia záujmových organizácií v poľnohospodárskom sektore v ostatných dňoch hodnotili 10 rokov slovenského členstva v Európskej únii. Upozornili na pretrvávajúcu nerovnosť a na údajne nezmyselné požiadavky Bruselu.
Regionálny rozvoj 13-11-2013

Audit: Pribúda chýb pri čerpaní prostriedkov EÚ

Európsky dvor audítorov upozornil, že miera chybovosti pri čerpaní prostriedkov EÚ stále narastá. Audítori apelujú na dôkladnejšiu národnú kontrolu a väčší dôraz na kvalitu projektov.
Regionálny rozvoj 20-09-2013

Komisia predstavila novú lesnú stratégiu

Stratégia pre lesy a súvisiace drevospracujúce odvetvia má prispieť k tvorbe pracovných miest na vidieku a zároveň chrániť ekosystémy.
Poľnohospodárstvo 13-03-2012

EK navrhla prvé pravidlá pre vidiecke emisie

Komisia navrhla zlepšiť spoločné pravidlá započítavania emisií skleníkových plynov z lesného hospodárstva a poľnohospodárstva v rámci politiky EÚ v oblasti klímy. Dôsledky pocíti aj sektor energetiky pri spaľovaní biomasy.
Regionálny rozvoj 09-03-2012

Program „Náš vidiek“ vytvorí 827 pracovných miest

Do programu Úradu vlády s názvom „Náš vidiek“ sa zapojilo takmer 900 obcí alebo združení obcí. Hodnotiaca komisia z nich vybrala 130 žiadostí v sume 1 203 619 eur.
Regionálny rozvoj 20-01-2012

Ako môže EÚ znižovať administratívne náklady pomoci?

Európska komisia v roku 2007 prezentovala akčný plán na zníženie administratívnej záťaže finančnej pomoci o 25 % do roku 2012. Štúdia ponúka konkrétne návody, ako to docieliť.
Regionálny rozvoj 04-01-2012

Program “Náš vidiek” má vytvoriť nové pracovné miesta

Obce a mikroregionálne združenia obcí majú poslednú šancu si zažiadať o dotáciu od Úradu vlády SR v programe „Náš vidiek“.
Poľnohospodárstvo 18-10-2011

Brusel zatiaľ jasne neurčil budúce výdaje na vidiek

Návrh týkajúci sa Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EAFRD), ktorý by mal v období 2014-2020 dosiahnuť objem 101,2 miliardy eur, obsahuje len málo špecifík o tom ako sa majú tieto financie minúť.

OZE na vidieku čelia byrokratickým prekážkam

Projekty v oblasti zelenej energie na vidieku komplikuje prílišná byrokracia aj rok po tom, čo členské štáty prijali národné akčné plány pre obnoviteľné zdroje energie (OZE). Brusel sa však domnieva, že situácia sa postupne zlepšuje.
Ovzdušie 23-09-2011

Európsky vidiek sa vracia k drevu ako zdroju energie a práce

Drevo je v súčasnosti najviac používaným obnoviteľným zdrojom energie. Európska komisia sa však snaží nájsť ďalší spôsob ako regiónom pomôcť lepšie využívať potenciál energie z biomasy.

Horské regióny žiadajú EÚ sústrediť sa na lokálnu energiu

Podľa združenia európskych horských oblastí je zo strany EÚ potrebná politická a finančná podpora pre rozvoj obnoviteľných zdrojov energií, ako je biomasa či malé vodné elektrárne, na miestnej úrovni.
Európa 2020 18-08-2011

Dediny na stope budúcnosti

V tohtoročnej súťaži Dedina roka, ktore cieľom je predstaviť úspešné postupy obnovy vidieka, zlepšovania kvality životného prostredia a rozvoja obcí, súťaží 21 slovenských dedín. Víťaz bude mať právo zúčastniť sa aj európskej súťaže. Hlasovanie prebieha aj na internete.
Veda a inovácie 21-12-2009

EÚ: vysokorýchlostný internet bude povinný

Nastupujúce španielske predsedníctvo plánuje rozšíriť ponuku tzv. univerzálnych služieb aj o oblasť širokopásmového internetu. Chce tak zabezpečiť, aby členské štáty povinne poskytovali svoje služby na celom svojom území. Cieľom opatrenia je zlepšiť prístup k internetu vo vidieckych oblastiach. V telekomunikačnom priemysle vyvoláva tento krok množstvo otázok.
Regionálny rozvoj 22-05-2009

Vidiek by mal žiť vidiekom

Veľa dlhujeme tomu, aby agrárny sektor jednoducho žil tým, čím má, tvrdí v rozhovore europoslanec Peter Baco na margo zvyšovania sebavedomia farmárov. Hovorí aj o iniciatíve otvrárania prístupovej zmluvy, finančej kríze, jej dôsledkoch a potenciáli Slovenska v oblasti bioprodukcie.
Regionálny rozvoj 07-11-2008

Päť agrárnych omylov EÚ

S podnadpisom "päť výziev pre reformu spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ", predniesol slovenský europoslanec Peter Baco príspevok na medziparlamentnom stretnutí poslancov EP a poslancov národných parlamentov. Témou bola budúcnosť Európskeho poľnohospodárstva a jeho úloha vo svete.
Poľnohospodárstvo 26-09-2008

Baco: Úpadok poľnohospodárstva v EÚ 12 pokračuje

Refromy SPP, vrátane tzv. zdravotnej prehliadky prehlbujú diskrimináciu nových členských krajín, hovorí v rozhovore pre EurActiv.sk europoslanec Peter Baco. Riešenie vidí v koordinácii v rámci V4 či v nadchádzajúcom Českom predsedníctve EÚ.
Poľnohospodárstvo 04-09-2008

Program rozvoja vidieka SR 2007-2013

Program je zameraný najmä na zvýšenie konkurencieschopnosti poľnohospodárstva a lesného hospodárstva, ochranu prírody a zlepšenie kvality života vo vidieckych oblastiach.
Poľnohospodárstvo 04-09-2008

Eurofondy mimo NSRR

Slovensko má možnosť čerpať prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ aj mimo „klasických“ jedenástich operačných programov. EurActiv ich bude postupne predstavovať.
15-07-2008

PRV 3.1 Diverzifikácia k nepoľnohospodárskym činnostiam výstavba, rekonštrukcia a modernizácia výrobných objektov na využívanie obnoviteľných zdrojov energie – modelové bioplynové stanice (2008/PRV/08)

Právnické a fyzické osoby, podnikajúce v oblasti poľnohospodárstva, môžu do 31. 8. 2008 predložiť žiadosti o nenávratný finančný príspevok až vo výške 3 mil. EUR, v rámci Programu rozvoja vidieka, ktoré budú zamerané na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu výrobných objektov na využívanie obnoviteľných zdrojov energie – modelové bioplynové stanice.
Regionálny rozvoj 30-04-2008

PRV 2007-13 / LEADER: Integrované stratégie rozvoja a chod MAS v decembri 2008 (2008/PRV/04)

Dva týždne v decembri 2008 budú mať čas predkladať vybrané spoločné zoskupenia verejného a súkromného sektora slovenského vidieka projekty integrovaných stratégií rozvoja územia a chod miestnej akčnej skupiny z osi Leader.
Regionálny rozvoj 22-11-2007

Vidiek sa dočkal: 2 mld. eur z EÚ má schválné

Výbor pre rozvoj vidieka EÚ súhlasil s ďalším balíkom programov pre rozvoj vidieka pre deviatku členských krajín a regiónov EÚ vrátane Slovenska.
Regionálny rozvoj 07-06-2007

Eurofondy: vidiek si na peniaze ešte musí počkať

Komisia koncom mája dala zelenú prvým dvom programom pre rozvoj vidieka - ČR a Švédsku. Slovenskí farmári kritizujú ministerstvo pôdohospodárstva kvôli meškaniu europeňazí. Komisia i MP SR ubezpečujú, že nie je dôvod na paniku.