TÉMA: visegrad

Budúcnosť EÚ 26-10-2016

Frassoni: Taliani majú pocit, že sa na nich EÚ vykašlala

Talianska vláda stráca podporu lebo nedokáže presvedčiť zvyšok EÚ, že to sama s utečencami nezvládne, hovorí spolupredsedníčka Európskej strany Zelených Monica Frassoni, s ktorou sa EurActiv.cz rozprával počas jej nedávnej návštevy Prahy.
Budúcnosť EÚ 25-11-2013

V4 a budúcnosť EÚ: Nové obmedzenia, nové príležitosti

Ako jediný člen eurozóny spomedzi V4 môže Slovensko partnerom pomôcť pri snahách o zachovanie inkluzívneho modelu integrácie. Vyšehradská spolupráca je však v dôsledku rôznych národných pozícií ku krízovému vývoju obmedzená.
Fosílne palivá 18-06-2013

Spolupráca V4 a Japonska v jadre pokračuje

Lídri krajín V4 a Japonska potvrdili prehlbovanie spolupráce v oblasti energetiky, najmä v jadrovej bezpečnosti. Podľa premiéra Roberta Fica si s Tokiom chceme nielen vymieňať informácie, ale tiež poskytovať služby iným krajinám. Premiéri V4 sa tiež venovali vytvoreniu regionálneho trhu s plynom.

Kybernetickú bezpečnosť zvýšime, ak budeme spolupracovať

V4 by mala mať vypracované rôzne scenáre spolupráce v prípade kybernetického útoku. Navrhujú to autori publikácie s názvom „V4 Cooperation in Ensuring Cyber Security - Analysis and Recommendations“, na ktorej sa podieľala aj Slovenská atlantická komisia.

Experti V4: Najskôr spolupracujme v malom

Spojené štáty sťahujú z Európy dve zo svojich štyroch brigád. Európa preto musí hľadať spôsoby, ako nahradiť chýbajúce spôsobilosti. Toto je jednou z ústredných tém nadchádzajúceho summitu NATO v Chicagu. Experti z krajín V4 vypracovali správu, ktorá navrhuje možnosti vzájomnej spolupráce v obrane a bezpečnosti.

Smart defense je šancou pre V4, ale musíme ostať realisti

V čase ekonomickej krízy je na programe dňa v bezpečnostnej politike tzv. inteligentná obrana. O intenzívnejšej spolupráci v oblasti zdieľania vojenských spôsobilostí sa už dlhšie uvažuje medzi krajinami V4. Konferencia Globsec v Bratislave ponúkla príležitosť o nej diskutovať.

Spolupráca V4 v oblasti obrany by sa mala posilniť

Hoci v zoskupení V4 existuje nesmierny potenciál, ostáva vo veľkej miere nevyužitý. Dôvodom je, že diskusia sa v mnohým prípadoch nepremení na činy. Zúžená spolupráca by pritom krajinám mohla pomôcť efektívne ušetriť finančné prostriedky, či presadiť svojich kandidátov v medzinárodných inštitúciách, odznelo na minulotýždňovej konferencii Slovenskej atlantickej komisie (SAC).
Energetika 03-08-2010

Energetická infraštruktúra krajín V4 by sa mala prepájať

Slovenská atlantická komisia zverejnila analýzu, podľa ktorej by bola spolupráca višegrádskych krajín nielen v otázkach prepojenia energetických sietí ale aj vyjednávania cien zemného plynu v záujme celého regiónu a mohla by viesť k nižším cenám plynu.
Ekonomika 29-10-2009

Svetová banka vyzýva východoeurópske krajiny k štrukturálnym reformám

Hospodársky výkon bloku desiatich východoeurópskych členov EÚ čaká tento rok pokles o 4,2 % a mierny rast okolo 1 % budúci rok, tvrdí Svetová banka vo svojich aktuálnych predikciách.
Sociálna politika 25-09-2009

Delegáciu EK šokovali rómske osady na Slovensku

Delegácia Európskej komisie sa v uplynulých dňoch zúčastnila na študijnom pobyte o rómskej problematike na Slovensku, počas ktorej navštívili viacero osád. Euroúradníci boli podľa vedúcej delegácie Kataríny Mathernovej, zástupkyne generálneho riaditeľa EK pre regionálnu politiku, šokovaní, že v dvadsiatom prvom storočí žijú v civilizovanej Európe ľudia na úrovni stredoveku.
Sociálna politika 18-09-2009

Samosprávy môžu čerpať 200 miliónov eur na riešenie rómskej problematiky

Samosprávy či mikroregióny môžu predkladať žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekty podporujúce zvýšenie sociálneho statusu, zamestnanosti a vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít a zlepšenie ich životných podmienok.
Podnikanie 17-09-2009

Nezamestnanosť nás bude trápiť ešte dlho po kríze

Aj keď sa ekonomický kŕč postupne uvoľňuje, nezamestnanosť sa stáva dlhodobým „strašiakom“. Podľa OECD by sa vlády mali v najbližších mesiacoch zamerať najmä na pomoc tým, ktorí sa snažia znovu uplatniť na trhu práce.
Budúcnosť EÚ 28-08-2009

Praha a Bratislava by radi koordinovali obsadzovanie postov EÚ vo V4

Dušan Čaplovič na pracovnej návšteve v ČR ladil spoločný postup k európskym témam v rámci Vyšhradskej štvroky (V4). Český minister pre európske záležitosti prisľúbil podporu pre sídlo ACER v Bratislave výmenou za podporu pre riadice stredisko Galilea v Prahe.
Regionálny rozvoj 06-09-2006

Slovensko predsedá V4

V lete 2006 prebrala Slovenská republika od Maďarska predsedníctvo vo Višegrádskej skupine na obdobie jedného roka. Toto obdobie sa bude prelínať s Fínskym a Nemeckým predsedníctvom v EÚ a s trvaním nestáleho členstva SR v BR OSN.
05-10-2005

Země Visegrádské skupiny a nelegální migrace

Projekt, vypracovaný Výzkumným centrem Asociace pro mezinárodní otázky v Prahe, nevládnou organizáciou zameranou na vzdelávanie a výskum v medzinárodných vzťahoch, sa venuje funkcii Visegrádskeho regiónu ako nárazníkovej zóny medzi doterajšími členskými štátmi EÚ, bývalým Sovietskym zväzom a Balkánom.
26-08-2005

Cesta k V4 a utváření česko-slovenského stranického systému

Jedným z kľúčov na pochopenie rozdelenia ČSFR je obnova českého a slovenského demokratického straníckeho systému, a to najmä v období pred prvými slobodnými voľbami. Analýza je zameraná na vznik Visegrádskej skupiny a porovnanie procesov formovania politických strán v jej členských krajinách.
09-05-2005

Visegrád ani rozpuštěný, ani vypuštěný

Autor sa vracia k otázke faktockej existencie či neexistencie Visegrádskej skupiny po tom, ako jej mal dať summit prezidentov v Kroměříži nový smer.
31-01-2005

Hlavné politické a ekonomické determinanty slovensko-poľských bilaterálnych vzťahov

Analýza načrtáva politické, historické a ekonomické faktory, ktoré majú rozhodujúci vplyv na formovanie súčasnej podoby slovensko-poľských bilaterálnych vzťahov.

Rozvojová politika zemí V4 – nedostatky, výzvy a možnosti

Analýza porovnáva rozvojovú politiku krajín V4 s rozvojovou politikou v ostatných krajinách únie. Ukazuje na niektoré nedostatky u vyšegrádskych krajín, medzi ktoré radí aj "rozdrobenost projektů spojená s vysokým počtem příjemců pomoci a nevyhovující institucionální rámec".
Vonkajšie vzťahy 02-12-2004

Česko a Slovensko v diskusi o členství Turecka v Evropské unii

O začatí predvstupových rokovaní s Tureckom by mal čoskoro rozhodnúť summit EÚ. Ako prebieha táto politicky citlivá debata v Čechách a na Slovensku? Autor ju kladie do európskeho kontextu a následne skúma jej priebeh v každej krajine osobitne.
Ekonomika 12-10-2004

Región V4: Nové jadro ekonomiky Európskej únie?

Autor sa pozerá na rozšírenie Európskej únie z pohľadu vplyvu na ekonomické postavenie regiónu V4. V závere konštatuje, že ak sa chce V4 stať novým ekonomickým jadrom únie, dôležitú úlohu zohrá „regionálna spolupráca, využitie existujúcich regionálnych väzieb a spoločné presadzovanie spoločných záujmov“.
Budúcnosť EÚ 11-10-2004

Slovensko a visegrádska spolupráca

Autor analyzuje úlohu visegrádskej spolupráce v zahraničnej politike Slovenskej republiky a zamýšľa sa nad jej alternatívami a budúcou perspektívou.
Vonkajšie vzťahy 30-09-2004

Šťastný koniec alebo historická nevyhnutnosť?

Analýza si všíma pohľad Spojených štátov amerických na budúcnosť stredoeurópskeho regiónu v rokoch 1989 až 1999.
Európa dnes 23-09-2004

Fenomén polského euroskepticismu – polské politické strany a Evropská unie

Autor si všíma niektoré špecifické črty euroskepticizmu v Poľsku. Na záver konštatuje, že "na poľskej politickej scéne bude i naďalej prevažovať orientácia na spoluprácu s USA" a "skôr obhajoba Európy suverénnych štátov, než federálneho modelu".