TÉMA: visegrádinfo

Budúcnosť EÚ 22-02-2019

Reforma autorského práva rozdeľuje Európu, jednotný nie je ani Vyšehrad

Členské štáty, Európsky parlament a Komisia zakončili takmer trojročné vyjednávania o reforme autorského práva. Sporným bodom boli články 11 a 13, ktoré podľa kritikov ohrozujú slobodu internetu.
26-08-2005

Cesta k V4 a utváření česko-slovenského stranického systému

Jedným z kľúčov na pochopenie rozdelenia ČSFR je obnova českého a slovenského demokratického straníckeho systému, a to najmä v období pred prvými slobodnými voľbami. Analýza je zameraná na vznik Visegrádskej skupiny a porovnanie procesov formovania politických strán v jej členských krajinách.
Európa dnes 23-09-2004

Fenomén polského euroskepticismu – polské politické strany a Evropská unie

Autor si všíma niektoré špecifické črty euroskepticizmu v Poľsku. Na záver konštatuje, že "na poľskej politickej scéne bude i naďalej prevažovať orientácia na spoluprácu s USA" a "skôr obhajoba Európy suverénnych štátov, než federálneho modelu".
Budúcnosť EÚ 15-09-2004

Střední Evropa v roce rozšíření Evropské unie

Čo môžu stredoeurópske krajiny priniesť Európskej únii. Autorova odpoveď je „čerstvou zkušenost s totalitní minulostí“, čo môže EÚ pomôcť zvýšiť si citlivosť na zaobchádzanie s demokraciou a jej inštitúciami.
Obrana 30-08-2004

Visegrád se osvědčil a má budoucnost

Na pozadí summitu V4 v Kroměříži hodnotí autor fungovanie spolupráce v rámci tohto regionálneho združenia. Konštatuje, že jeho zmyslom nie je vytváranie koalícii pre veľké politické otázky, ale riešenie každodenných úloh.
27-08-2004

Krajiny visegrádskej štvorky – stále kresťanské?

Autorka porovnáva dôležitosť otázky viery a cirkvi v politickom živote krajín V4.
Európa dnes 11-08-2004

Vývoj komunistických stran v zemích Visegrádu po pádu komunismu

Autor sleduje transformáciu komunistických strán v krajinách V4 v meniacom sa politickom prostredí po páde komunistických režimov v strednej Európe.
Ekonomika 09-08-2004

Jaderná anargetika v zemích Visegrádské čtyřky

Využitie jadrovej energie patrí v strednej Európe medzi „horúce témy“. Atori sa v analýze pýtajú na jej budúcnosť.
19-07-2004

Země V4: Zpátky v Evropě?!

Na pozadí nedávneho pristúpenia krajín strednej Európz k EÚ sa autor pýta na definíciu samotnej Európy. Odmieta hovoriť o „návrate V4 do Európy“, pretože, podľa neho, „prínos obyvateľov týchto krajín pre európsku vedu a kultúru je nespochybniteľný“.