TÉMA: vizia

fikcia utopia
Budúcnosť EÚ 02-10-2017

Politická fikcia ako forma európskeho aktivizmu

Extrémistické hnutia využívajú fiktívne príbehy, Európska únia zatiaľ nie. Vymýšľanie fikcií a utópií sa môže stať formou politického aktivizmu, tvrdí spisovateľ Giuseppe Poraco.
Budúcnosť EÚ 03-04-2012

Viac rýchlostí bude pre EÚ problém, ak nebude mať cieľ

Európska únia je klubom, ktorý je otvorený pre každého, no nie všetci jej členovia sú si úplne rovní, píše v analýze Reuters.
Vzdelávanie 17-03-2009

Fínsko a Japonsko vytvorili spoločnú víziu pre spoločnosť

Fínska agentúra Tekes a japonský inštitút NISTEP publikovali výsledky spoločného výskumu a ponúkli víziu pre spoločnosť pre nadchádzajúce roky. Šlo o prvý spoločný výskum, v rámci ktorého sa snažili reagovať na niektoré spoločenské výzvy.
Budúcnosť EÚ 14-10-2008

Francúzsko chce hovoriť o „rade múdrych“

Francúzske predsedníctvo bude pravdepodobne na summite, ktorý začne v stredu, požadovať začatia práce „rady múdrych,“ ktorí by sa mali zamyslieť nad budúcnosťou EÚ. Ani rok po tom, čo bola myšlienka predstavená, kompromis o personálnom zložení skupiny zatiaľ neexistuje, zistil portál EurActiv z diplomatických zdrojov.
Zdravotníctvo 16-04-2008

Základné rámce zdravotnej politiky

Health Policy Institute už po tretí raz pripravil publikáciu Základné rámce zdravotnej politiky, tentoraz pre obdobie rokov 2008–2011. Základné rámce sa venujú vecnému hodnoteniu zdravotnej politiky a jej nástrojov na Slovensku.

Vízia e-Governmentu v Slovenskej republike do roku 2013

Vláda Slovenskej republiky sa vo svojom programovom vyhlásení zaviazala modernizovať verejnú správu jej ekonomizáciou a informatizáciou. Zámerom je vybudovanie modernej verejnej správy, s ktorou budú občania spokojní, ktorá bude plniť svoje úlohy efektívne, bude transparentná a minimálne zaťaží občanov, podnikateľov a ostatnú verejnosť. Dosiahnutie týchto zámerov je východiskom pre tento strategický dokument. Verejná správa definuje svoju víziu e-Governmentu do roku 2013 a definuje jej hlavné ciele.
Zdravotníctvo 06-02-2006

Vízia zdravotníctva do roku 2050

Zdravotnícka platforma Health First Europe vydala knihu, ktorá prináša víziu budúcnosti zdravotníckej politiky. Autori svoju prácu označili za „provokujúcu k zamysleniu“.