TÉMA: vnutorny

Veda a inovácie 05-01-2016

Reformný balíček práva ochrannej známky

Aké zmeny prinesenie nový režim ochranných známok v EÚ?
Poľnohospodárstvo 19-08-2015

Ruské potravinové embargo: 7 odporúčaní pre Európu

Od vyhlásenia ruského potravinového embarga uplynul rok. K čiastočnému oslabeniu dopadov embarga prispela Európska únia niekoľkými intervenčnými programami, ktoré by mali pokračovať aj v nasledujúcom roku. Čím by sa mali programy na pomoc farmárom riadiť analyzuje Kryštof Kruliš z pražského AMO.
Potravinárstvo 17-07-2015

Europoslanci zmietli reformu dovozu GMO

Európska komisia predložila veľmi nedokonalú zmenu legislatívy. Zhodli sa na tom včera takmer všetci poslanci Výboru EP pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín.
Podnikanie 31-07-2014

Z vnútorného trhu EÚ najviac profituje Nemecko a Dánsko

Dvadsať rokov po zavedení vnútorného trhu EÚ je Európa bohatšia viac než kedykoľvek predtým. Nemecko a Dánsko za toto obdobie zaznamenali najväčší zisk z hospodárskej integrácie, tvrdí štúdia Bertelsmann Stiftung.
Energetika 28-04-2014

Skúmanie regionálneho prístupu k energetickým politikám EÚ

Pri hľadaní energetických riešení v celej EÚ, ktoré vyhovujú potrebám všetkých 28 členských štátov rovnako, sú regionálne riešenia zhotovené podľa špecifických preferencií určitých častí Európy sľubnou a komplementárnou alternatívou.

EK: Pri zasahovaní do trhu s elektrinou opatrne

Vytvorenie vnútorného trhu s elektrinou mení úlohu intervencie zo strany verejných orgánov. Zásahy nesmú viesť k umelému udržiavaniu prevádzky neefektívnych zariadení či budovaniu zbytočnej kapacity. Ak je problém dočasný, aj intervencia štátu by mala byť dočasná.
Podnikanie 15-11-2012

EK: Je načase dobudovať vnútorný trh s energiou

Európska komisia vyzvala členské štáty, aby zintenzívnili svoje úsilie pri vykonávaní existujúcich predpisov EÚ týkajúcich sa vnútorného trhu s energiou. Spolu s nimi mieni posilňovať práva spotrebiteľov a znižovať štátne zásahy, ktoré narúšajú fungovanie trhov.
Budúcnosť EÚ 04-10-2012

Komisia zverejnila nový recept na zlepšenie fungovania vnútorného trhu

V druhom Akte o jednotnom trhu Komisia určila štyri hlavné hnacie sily rastu, zamestnanosti a dôvery: integrované siete, cezhraničnú mobilitu občanov a podnikov, digitálne hospodárstvo a opatrenia na posilnenie súdržnosti a prínosov pre spotrebiteľa.
Vonkajšie vzťahy 13-04-2011

Jednotný trh sa má rozšíriť o Severnú Afriku

Tvárou v tvár historickej výzve by mala EÚ ponúknuť svojim južným susedom šancu stať sa súčasťou jednotného trhu a vstúpiť do Európskeho hospodárskeho priestoru, povedal v exkluzívnom rozhovore pre EurActiv Štefan Füle.
Podnikanie 23-03-2011

Briti tlačia na to, aby sa summit venoval aj vnútornému trhu

Skupina deviatich členských krajín na čele s Veľkou Britániou chce mať istotu, že summit Európskej rady nebude tento týždeň riešiť len dlhovú krízu v eurozóne, a požaduje, aby sa v programe schôdzky počítalo i s otázkou jednotného vnútorného trhu a odstraňovania prekážok pre podnikanie.
Podnikanie 02-02-2011

Členské krajiny stále meškajú so smernicou o službách

Smernica o službách vstúpila do platnosti pred vyše rokom, no len 14 členských krajín doteraz vytvorilo funkčné kontaktné miesta na pomoc firmám, ktoré chcú pôsobiť v zahraničí.
Podnikanie 19-11-2010

Jednotný trh je stále sklamaním

Predseda Komisie José Manuel Barroso sa musí správať ako skutočný líder, ak chce presadiť Zákon o jednotnom trhu. Vyplýva to zo včerajšej verejnej diskusie v Bruseli.
Podnikanie 28-10-2010

Komisia má 50 nápadov ako oživiť jednotný trh

V snahe o posilnenie sociálnej a hospodárskej sily členských štátov, Komisia včera zverejnila návrh zákona o vnútornom trhu, v ktorom uvádza 50 nápadov, ako ho v najbližších dvoch rokoch oživiť.
Budúcnosť EÚ 11-10-2010

Exkomisára donútila Komisia vzdať sa postu

V Európskej komisii tvoril Charlie McCreevy finančnú reguláciu, teraz chcel riadiť investičnú banku. Podľa Komisie je to neetické.
Podnikanie 12-05-2010

Monti: Treba opäť venovať pozornosť jednotnému trhu

Dvadsaťročný jednotný trh sa dostal do kritického bodu a treba ho úplne skompletizovať, aby dokázal podporiť európsku produktivitu a konkurencieschopnosť, ktorú trápi kríza, uviedol bývalý taliansky komisár Mario Monti, ktorý bol poverený, aby sformuloval komplexnú stratégiu.
Ekonomika 09-03-2010

Francúzsko chce menej prísne kontroly konkurencie na trhu EÚ

Politika hospodárskej súťaže v EÚ bráni vzniku silných európskych firiem a preto by mala byť flexibilnejšia, povedal minulý štvrtok francúzsky prezident Nicolas Sarkozy.
Budúcnosť EÚ 14-01-2010

Barnier bude bojovať za spotrebiteľov a malé podniky

Dezignovaný komisár pre vnútorný trh Michel Barnier sa počas híringu zameral na práva spotrebiteľov a malých a stredných podnikov. Finančnej regulácie sa poslanci dotkli len okrajovo.
Budúcnosť EÚ 11-01-2010

Barnier: francúzsky komisár bude regulovať trh „efektívne“

Päť rokov po odchode z európskej politiky sa Michel Barnier vracia, aby sa stal komisárom v druhej Barrosovej exekutíve. Po tvrdých rokovaniach sa Francúzsku podarilo dostať portfólio vnútorného trhu, pod ktorý spadá aj regulácia finančných služieb. V tom má Barnier málo skúseností.
Ekonomika 27-10-2009

Bývalý taliansky komisár má pomôcť oživiť vnútorný trh

Predseda Komisie José Manuel Barroso vyzval bývalého komisára Maria Montiho, aby mu pomohol oživiť európsky vnútorný trh. Monti vyhlásil, že treba obmedziť rozdiely v daňových systémoch medzi členskými štátmi, ak EÚ chce dosiahnuť väčšiu integráciu. Zdôraznil však, že nehovorí o daňovej harmonizácii, ale koordinácii.
Podnikanie 26-02-2008

Z. Pleštinská: Označenie “CE” musí byť zárukou kvality

So Zitou Pleštinskou, členkou Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa EP, sme sa rozprávali o dopadoch najnovšej legislatívy EÚ na oblasť vnútorného trhu.
Ekonomika 14-02-2008

Liberalizácia vnútorného energetického trhu v EÚ

Európska komisia predstavila v septembri 2007 tretí balík legislatívnych návrhov zameriavajúcich sa na vnútorný energetický trh EÚ a jeho ďalšiu liberalizáciu. V návrhoch Komisie sa pozornosť sústreďuje hlavne na väčšiu možnosť výberu dodávateľa pre spotrebiteľa, spravodlivejšie ceny, ekologickejšiu výrobu energie a bezpečnosť zásobovania. Dôvodom predstavenia nových návrhov je konštatovanie Komisie, že neexistencia vnútorného trhu je spôsobená trhovou fragmentáciou pozdĺž národných hraníc, vysokým stupňom vertikálnej integrácie a trhovej koncentrácie.
Podnikanie 05-09-2007

Europoslanci hodnotili vnútorný trh

Správa Európskej komisie hodnotiaca vnútorný trh EÚ sa očakáva v polovici októbra. Na tohtotýždňovej schôdzi EP prijal vlastné hodnotenie vnútorného trhu, ktorý označil za jeden z najdôležitejších úspechov EÚ.
Veda a inovácie 04-02-2007

Členovia EÚ boli usilovní v zavádzaní smerníc

Podľa posledných údajov dosiahli členské krajiny doteraz najlepšie výsledky v prenášaní legislatívy EÚ do národných zákonov. Na konci rebríčka je Taliansko.
Ekonomika 25-10-2006

Smernica o službách by mohla byť schválená už v novembri

Výbor pre vnútorný trh Európskeho parlamentu hlasoval bez akýchkoľvek pozmeňovacích návrhov k spoločnej pozícii Rady k smernici o službách, čo zvyšuje pravdepodobnosť konečnej dohody v druhom čítaní.