TÉMA: vnutorny

Veda a inovácie 05-01-2016

Reformný balíček práva ochrannej známky

Aké zmeny prinesenie nový režim ochranných známok v EÚ?
Poľnohospodárstvo 19-08-2015

Ruské potravinové embargo: 7 odporúčaní pre Európu

Od vyhlásenia ruského potravinového embarga uplynul rok. K čiastočnému oslabeniu dopadov embarga prispela Európska únia niekoľkými intervenčnými programami, ktoré by mali pokračovať aj v nasledujúcom roku. Čím by sa mali programy na pomoc farmárom riadiť analyzuje Kryštof Kruliš z pražského AMO.
Energetika 28-04-2014

Skúmanie regionálneho prístupu k energetickým politikám EÚ

Pri hľadaní energetických riešení v celej EÚ, ktoré vyhovujú potrebám všetkých 28 členských štátov rovnako, sú regionálne riešenia zhotovené podľa špecifických preferencií určitých častí Európy sľubnou a komplementárnou alternatívou.
Ekonomika 14-02-2008

Liberalizácia vnútorného energetického trhu v EÚ

Európska komisia predstavila v septembri 2007 tretí balík legislatívnych návrhov zameriavajúcich sa na vnútorný energetický trh EÚ a jeho ďalšiu liberalizáciu. V návrhoch Komisie sa pozornosť sústreďuje hlavne na väčšiu možnosť výberu dodávateľa pre spotrebiteľa, spravodlivejšie ceny, ekologickejšiu výrobu energie a bezpečnosť zásobovania. Dôvodom predstavenia nových návrhov je konštatovanie Komisie, že neexistencia vnútorného trhu je spôsobená trhovou fragmentáciou pozdĺž národných hraníc, vysokým stupňom vertikálnej integrácie a trhovej koncentrácie.
Ekonomika 19-05-2005

Liberalizace služeb v EU – současná diskuse

Kontroverzný návrh smernice o službách vyvolal búrlivú verejnú diskusiu v celej Európe. Tzv. „Bolkesteinova smernica“ mala byť nástrojom na odstránenie pretrvávajúcich prekážok na poli voľného pohybu služieb. Ide o sociálny dumping, ako namietajú jej odporcovia so „starých“ členských štátov EÚ?