TÉMA: vodne

Voda 16-11-2012

Komisia predstavila koncepciu záchrany európskych vôd

Európska komisia predstavila plán na záchranu európskych vodných zdrojov s cieľom zaistiť dostatok dobrej kvalitnej vody na uspokojenie potrieb ľudí, hospodárstva a ekosystémov. Dôraz kladie na presadzovanie už existujúcich a platných predpisov.
Poľnohospodárstvo 26-10-2010

Vody znečisťuje aj hormonálna antikoncepcia

Do európskych sladkých vôd sa dostáva stále viac farmaceutického odpadu a iných chemických znečistení, ktoré môžu negatívne vplývať na zdravie ľudí a životné prostredie, tvrdí Friedrich Barth z Európskeho vodného partnerstva (EWP).
Vonkajšie vzťahy 25-08-2008

Svetový týždeň vody proti plytvaniu potravinami

Miera plytvania potravinami vo svete sa musí do roku 2025 znížiť o polovicu, inak sa nepodarí nakŕmiť svetovú populáciu a svetové zásoby pitnej vody sa stanú nepostačujúcimi, varujú experti z celého sveta.
Energetika 22-01-2008

Gabčíkovo po 15tich rokoch

O čo viac mohla pre energetiku znamenať Sústava vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros
Ekonomika 04-09-2007

Brusel varuje: vodou sa mrhá, treba zvýšiť ceny

Ministri EÚ sa zhodli na tom, že európski spotrebitelia, priemysel i farmári používajú zbytočne veľa vody – podľa Komisie až o 40%. Brusel preto žiada vyššie ceny vody a lepšiu implementáciu existujúcich pravidiel hospodárenia s vodou.
Ekonomika 24-08-2006

Svet bez vody?

Správa zverejnená počas pravidelného Svetového týždňa vody žiada radikálne zmeny v spôsobe manažmentu poľnohospodársky využívanej vody. Iná správa, zverejnená environmentálnou organizáciou WWF, poukazuje na rastúci nedostatok vody v rozvojových krajinách.