TÉMA: VTT

Vzdelávanie 10-08-2009

Potenciál výskumných centier v oblasti aplikovaného výskumu: skúsenosti VTT

Prezentácia odznela v rámci konferencie Vedomostná spoločnosť v praxi: HI-TECH SLOVENSKO
Ekonomika 24-10-2006

Vyriešia biopalivá závislosť na rope?

Je čoraz viac jasné, že biopalivá z cukru a rastlinných olejov nepomôžu podstatne znížiť našu závislosť na rope. Majú lepšiu šancu biopalivá druhej generácie?