TÉMA: vúc

Ekonomika 28-10-2020

Eurofondy pomáhajú zavádzaniu participácie v slovenských samosprávach

Kraje aj mestá sa zapájajú do projektov participatívnej tvorby politík financovaných z európskych fondov, najmä z operačného programu Efektívna verejná správa. EURACTIV.sk zmapoval snahy o systematické zapájanie verejnosti na úrovni krajov a miest.
Sociálna politika 09-11-2009

Vyššie územné celky môžu reagovať na výzvu už len do konca novembra

Vyššie územné celky zatiaľ nereagovali na výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratnú finančnú podporu projektov na systematické a koordinované riadenie a implementáciu inovačných nástrojov v regiónoch, vo väzbe na štátne inovačné politiky a stratégie. Sociálna implementačná agentúra (SIA) upozorňuje, že uzávierka je 30. novembra 2009.
Regionálny rozvoj 08-02-2008

Konkurz na post manažérov pre Regionálny operačný program

Samosprávne kraje začali pôsobiť ako administrátori Regionálneho operačného programu (ROP) a preto potrebujú prijať manažérov, ktorí budú riadiť európsku finančnú pomoc na ich úrovni.
Regionálny rozvoj 03-12-2007

Župy: spoločný manažment regionálneho zastúpenia v Bruseli

Budúcnosť Domu slovenských regiónov v Bruseli i zníženie kvót na počty spolufinancovaných euroúradníkov z MVRR boli témou posledného rokovania śéfov samosprávnych krajov. Bruselské zastúpenie hodnotia župani ako užitočnú štruktúru, no napriek tomu tam svojich zástupcov nemá Banská Bystrica a Trnava.
Regionálny rozvoj 24-09-2007

PSK: Druhé regionálne grantové kolo sa nekoná

V januári 2003 zriadil Prešovský samosprávny kraj (PSK) regionálny neinvestičný fond ako nástroj na región podporu športu, sociálnej sféry, školstva a regionálneho rozvoja. Po tohtoročnom prvom kole pre obrovský záujem sa prostriedky pre septembrové granty a ďalšie projekty nezvýšili.
Regionálny rozvoj 19-09-2007

ROP: kompetencie pre VÚC sú folkór rokovaní županov a premiéra

17.- 18. septembra 2007 sa v Trenčíne zišli predsedovia samosprávnych krajov (SK-8) a došlo tiež na avizované stretnutie s premiérom. Témou boli regionálne cesty a riadenie ROP 2007-2013, kde si regióny dlhodobo nerozumejú s MVRR. Júlová verzia programu ROP hovorí už o novembrových výzvach na regeneráciu sídel, ktorú majú mať kraje na starosti.
Sociálna politika 17-09-2007

Východ: regióny idú spoločne riešiť rómsky problém

Dnes podpísali župani P. Chudík, M. Murgaš a Z. Trebuľa memorandum o spoločnom postupe riešenia problému rómskych komunít. Minulý týždeň sa téme venovala aj košická krajská rada pre rozvoj miest a obcí.
Regionálny rozvoj 23-08-2007

Cieľ 3: región poľsko-slovenského programu rozšírený

Pre slovenských žiadateľov sa oproti minulosti nič nemení. Naďalej sa do cezhraničného programu zapojí Žilinský a Prešovský kraj. Poliaci pridali štyri okresy: Osvienčim, Pszczyńsk a oba rzeszowské.
Regionálny rozvoj 23-08-2007

Šéf parlamentu drží pri eurofonodoch stranu krajom

Do diskusie o kompetencie k nakladaniu s eurofondami v rámci 11 operačných programov sa dnes zamiešal predseda slovenského parlamentu z Banskej Bystrice. Odkázal, že krajom patria kompetencie, lebo vidia lepšie potreby a efektívnosť europeňazí.
Regionálny rozvoj 17-08-2007

Príprava na eurofondy: výhrady samosprávnych krajov

Medzi župami a MVRR, ktoré koordinuje prípravu na nové eurofondy, to mediálne výrazne iskrí. EurActiv prináša sumár výhrad slovenských samosprávnych krajov zo začiatku augusta 2007.
Regionálny rozvoj 09-08-2007

NEEBOR 2007: doprava, cezhraničná spolupráca a kohézna politika na východe EÚ

6.-7. septembra 2007 sa koná v Olsztyne výročná konferencia siete regiónov NEEBOR. Venovaná bude dopravným sietiam, cezhraničnej spolupráci v zdravotníctve a novej kohéznej politike na východnej hranici Európskej únie.
Rozvojová politika 03-08-2007

Eurofondy: Spor o kompetencie – odborný, či politický?

Kompetenčný spor medzi MVRR a samosprávnymi krajmi stále trvá, šéfovia krajov žiadajú od premiéra nápravu a sťažujú sa na nedostatok informácií o posledných verziách programov.
Podnikanie 16-07-2007

KSK: rozumne a koordinovane na zahraničných investorov

Košická župa predstavila nový dokument zameraný na investície a investorov. Ponúka v ňom návod prečo a ako by mohla na území kraja fungovať agentúra, ktorá by sa zaoberala problematikou zahraničných investícii.
Regionálny rozvoj 05-06-2007

Samosprávne kraje začínajú akceptovať euroregióny

Po Košickom samosprávnom kraji (2002) sa stal aj Prešovský samosprávny kraj v apríli 2007 členom euroregionálneho združenia a vstúpil do Euroregiónu Tatry.
Regionálny rozvoj 28-05-2007

POKER sa oživí v košickom a prešovskom krajskom zastupiteľstve

O ďalšom osude spoločného rozvojového plánu pre Východné Slovensko diskutovali v Košiciach účastníci Regionálneho diskusného fóra.
Regionálny rozvoj 23-05-2007

MVRR a VÚC: diskusie o kompetencie pre eurofondy pokračujú

Kraje očakávajú, že MVRR v krátkom čase potvrdí oblasti, v ktorých budú pri rozdeľovaní miliárd korún z európskych fondov rozhodovať krajskí úradníci. Hovorca ministerstva naďalej argumentuje, že kraje na rozdeľovanie peňazí nie sú ešte pripravené.
Regionálny rozvoj 03-04-2007

V regionálnom rozvoji chýbajú väzby medzi miestnou a regionálnou samosprávou

Medzi žiadateľmi o projekty z eurofondov budú v hojnej miere zastúpené samosprávy miest a obcí, ako aj ich združenia.
Regionálny rozvoj 24-11-2006

KRI: Integrovaná štúdia rozvoja regiónu Slovensko – Východ

Súčasťou projektu POKE-R (Prešov – Košice Región), ktorý realizovali spoločne východoslovenské kraje je aj štúdia rozvoja tohto regiónu NUTS II.
Regionálny rozvoj 08-11-2006

POKER nie je hazard, ale spoločná rozvojová stratégia Východu

Za skratkou POKER sa skrýva PrešOv-KošicE Región, ale tiež komunikácia, partnerstvá, spoločné východiská a zámery pre východ Slovenska.
Regionálny rozvoj 13-09-2006

Nový predseda medzivládnych komisií pre cezhraničnú spoluprácu

Vláda schválila nového predsedu medzivládnych komisií pre cezhraničnú spoluprácu s okolitými krajinami. Vladimír Čečot, štátny tajomník MV SR vystriedal bývalého štátneho tajomníka vnútra, Martina Pada a predchádzajúceho štátneho tajomníka výstavby a regionálneho rozvoja, Zsolta Lukáča.
Regionálny rozvoj 23-08-2006

Vyššia spoluúčasť regiónov pri realizácii europrojektov

Skrátené programové obdobie svojim rozpočtom nedokázalo uspokojiť záujem žiadateľov o eurofondy. V zásobníkoch skončili projekty za niekoľko desiatok miliárd korún. V rámci spolufinancovania europrojektov sa ráta so zmenami.
Regionálny rozvoj 09-08-2006

Nové europrojekty na slovensko-rakúskej hranici vďaka INTERREGu IIIA

Aj v tomto roku sa schvaľovali prostriedky podporujúce cezhraničnú spoluprácu v rámci hraníc Slovenska. V júni 2006 "Spoločný riadiaci výbor“ programu INTERREG IIIA Rakúsko – SR posúdil a schválil odporúčané projekty, ktoré boli podané začiatkom roka.
Regionálny rozvoj 25-07-2006

Regionálne zastúpenie v Bruseli: Dobrý nápad ako ovplyvňovať tvorbu politiky Európskej únie

Ako vlastne sú napojené regióny na tvorbu európskej regionálnej politiky, ako si zabezpečujú informovanosť medzi európskymy inštitúciami a regionálnymi autoritami?
Regionálny rozvoj 30-06-2006

Trnavský vidiek bude čerpať eurofondy na miestnu infraštruktúru

Včera informoval Trnavský samosprávny kraj na portáli o schválených žiadostiach z Operačného programu Základná infraštruktúra (OPZI) na renováciu a rozvoj obcí. OP ZI je zameraný na riešenie problémov rozvoja regiónov spadajúcich pod Cieľ 1 v Slovenskej republike, kam patrí aj VÚC Trnava.