TÉMA: vybor

Sociálna politika 06-08-2008

(Za) sociálnou agendou Francúzskeho predsedníctva

Prvý viceprezident Výboru regiónov EÚ a bývalý francúzsky minister sociálnych vecí Michele Delebarre sa zamýšľa nad minulosťou, prítomnosťou a budúcnosťou sociálnej agendy EÚ.