TÉMA: Východné Slovensko

Podnikanie 22-06-2017

Turizmus je efektívny tam, kde pôsobia profesionáli a nezasahujú politici, hovorí odborníčka

Destinačný manažment v našich podmienkach je personálne aj finančne poddimenzovaný, hovorí jeho priekopníčka na Slovensku. Ako sa to dá zmeniť?
Norbert Kurilla
Vonkajšie vzťahy 19-05-2017

Norbert Kurilla: Turizmus môže pomôcť najchudobnejším regiónom

O Karpatskom dohovore, ktorý spája členské a nečlenské štáty Európskej únie, hovorí NORBERT KURILLA.
Panel Policy Actions: Benefits Beyond Inscription
Vonkajšie vzťahy 10-05-2017

Značka UNESCO sama nestačí. Turizmus v strednej Európe treba premyslieť nanovo

Poľsko chce tlačiť na európsku stratégiu pre podporu turizmu v novom programovom období. Hovorí sa aj o potrebe makro-regionálnej karpatskej stratégie.
Ekonomika 26-05-2006

Regionálne rozdiely v Únii a SR

Regionálne rozdiely regiónov EÚ sú obrovské. Najbohatší je región vnútorného Londýna s 278% priemeru EÚ, na opačnom konci je poľský región Lubelskie s 33% priemeru EÚ-25, pokiaľ ide o HDP na obyvateľa.