TÉMA: vychova

InzerciaKomerčný obsah

Po prvýkrát sme spoznali víťazov ceny Živel

Víťazi tejto ceny boli vyhlásení spomedzi 15 výnimočných finalistov. Cenou za environmentálnu výchovu Živel sú oceňovaní inšpiratívni žiaci, učitelia a školy, ktorí dlhodobo robia inovatívne a praktické aktivity na ochranu životného prostredia. Vyhlásenie víťazov dňa 9. okt´bra sledovalo viac ako 400 hostí v Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava v Bratislave.
Vzdelávanie 15-10-2012

Sexuálna výchova = základné právo na informácie o sexualite

Na Slovensku stále nemáme vytvorený systém, ktorý by garantoval, že žiaci získajú aspoň minimálnu sexuálnu gramotnosť, pripomína vo vystúpení na odbornej konferencii poslankyňa Európskeho parlamentu Katarína Neveďalová.
Sociálna politika 26-03-2010

Katolíci súdia Španielsko za náuku o sexuálnej výchove

Tristo odporcov podalo žalobu na Európsky dvor pre ľudské práva, kde namietajú voči „ľavicovému postoju“ španielskej vlády v oblasti vzdelania. Dôvodom sú najmä „protikresťanské“ predmety pre študentov.
Zdravotníctvo 26-08-2009

Chorvátska pro-abstinenčná sexuálna výchova je podľa RE v poriadku

Sexuálna výchova, ktorej hlavnou náplňou je propagácia sexuálnej zdržanlivosti, je podľa Európskeho výboru pre sociálne práva (ECSR) v poriadku.
Vzdelávanie 07-11-2008

Možnosti sexuálnej výchovy na školách pomocou metodickej príručky

O nutnosti sexuálnej výchovy už od útleho veku detí sa vedie mnoho sporov. Dve súperiace strany argumentujú svoje pravdy a presvedčenia. Existuje most, ktorý by ich spojil a ukončil tento boj?
Rovnosť šancí 28-06-2005

Násilie páchané na ženách ako problém verejnej politiky

Kolektív autoriek analyzuje rozšírenosť násilia, páchaného na ženách na Slovensku, rozoberá ho v kontexte oficiálnej politiky štátu. Venuje sa súvislostiam medzi výchovou a násilím páchaným na ženách. Analyzuje prístup médií a načrtáva úlohu mimovládnych organizácií.