TÉMA: vyhlásenie

Nová politika EÚ pre Kosovo

Európska únia bola jedným z kľúčových hráčov v procese rozhovorov o budúcnosti Kosova. Osud srbskej provincie však nie je jasný ani po uplynuti mandátu medzinárodej Trojky. Členské štáty EÚ by preto mali využiť nadchádzajúci summit Európskej rady v Lisabone na stanovenie spoločnej pozície v danej otázke.