TÉMA: vyhrievanie

Solárny priemysel má optimistické vyhliadky rastu

Solárny priemysel ja stavia do pozície kľúčového prispievateľa k dosiahnutiu cieľa vytvoriť 20% energetického mixu v Európe do roku 2020 z obnoviteľných zdrojov. Napriek pôsobivému rastu však celkový podiel solárnej energie ostáva obmedzený.

O vykurovaní domácností rozhodnú členské štáty

Napriek sľubom Komisie z roku 2006 o navrhnutí záväzných cieľov pre obnoviteľné energetické zdroje (OZE) pri vyhrievaní a chladení s nimi do budúcnosti nemožno rátať. Bude na členských štátoch, aby sa rozhodli o týchto cieľoch ako o súčasti nadchádzajúcich akčných plánov na zníženie emisií skleníkových plynov o 20% do roku 2020.
Ekonomika 15-02-2006

Parlament o obnoviteľných zdrojoch

Komisár pre energiu Andris Piebalgs sľúbil, že prinesie návrh novej smernice, týkajúcej sa obnoviteľných zdrojov energie pre vyhrievanie a chladenie, a to ešte pred koncom roku 2006 potom, čo Parlament ukázal masívnu podporu pre túto myšlienku.
Ekonomika 06-02-2006

Lokálne vyhrievanie môže mať nižšiu DPH

Ministri financií sa dohodli a pridali lokálne vyhrievanie k zoznamu sektorov, ktoré budú môcť mať 5.5%-nú sadzbu DPH.