TÉMA: vylúčenosť

Sociálna politika 04-06-2010

Boj proti chudobe: EÚ znižuje ambície

Po mesiacoch nezhôd medzi „starými“ a „novými“ členskými krajinami sa zdá, že lídri EÚ oslabia ambiciózne ciele v oblasti boja proti chudobe.
Sociálna politika 13-03-2007

Rada zdôrazňuje sociálnu dimenziu agendy EÚ

Hoci sa správy o záveroch Jarného summitu sústreďovali na oblasť energetiky a boja proti klimatickým zmenám, Rada odsúhlasila j dôležitú sociálnu agendu. Do oficiálnych záverov summitu sa dostala dôležitá časť požiadaviek odborov a sociálnych mimovládnych organizácií.
Sociálna politika 26-02-2007

Správa o životných podmienkach rómskych domácností na Slovensku

Správa mapuje na základe rozsiahleho empirického výskumu životné podmienky Rómov na Slovensku.