TÉMA: výrobcov

Menej odpadu = menšie poplatky?

Je potrebné vytvoriť zjednotenú definíciu rozšírenej zodpovednosti výrobcov, zhodli sa účastníci 22. ročníka konferencie Packaging Waste and Sustainability Forum 2015, ktorá sa konala koncom februára v Bruseli.

Európske odpadové hospodárstvo je netransparentné

Rôzna výška poplatkov za ten istý druh odpadu, odlišný spôsob zberu a nakladania s odpadom, či rôzne metódy výpočtu celkového množstva odpadu v hospodárstve. Aj na tieto nedostatky poukázala štúdia organizácie BIO a Delloit, ktorú si dala vypracovať Európska komisia.