TÉMA: vysielani

Európa 2020 04-07-2011

Padli prvé výstrely v boji o sociálnejší jednotný trh

Komisia dostala od zainteresovaných strán varovanie, že jej snaha dať európskemu jednotnému trhu viac sociálnej dimenzie môže viesť do takej slepej uličky ako v prípade smernice o materskej dovolenke.