TÉMA: vyvoz

Podnikanie 19-11-2004

Interview: „Pomáhame prenikať na nové trhy“

V rozhovore s Doc.Ing.Alenou Longauerovou,Csc., viceguvernérkou v Eximbanky, zodpovednou za riadenie poisťovacej divízie, sa pýtame na funkciu Eximbanky, aj jej pôsobenie po vstupe Slovenska do EÚ.